Ny undersøgelse viser at unges digitale forbrug vokser

23-08-2023

Ny undersøgelse af skolebørnene på de ældste klassetrin viser at næsten en tredjedel af eleverne i 9. klasse bruger over fire timer på sociale medier og gaming.

En gruppe børn sidder med deres telefoner.
Foto: Leo Patrizi/iStock

Den nye Skolebørnsundersøgelse 2022 fastslår, at der er bred mistrivsel blandt danske børn og unge. Undersøgelsen fremhæver samtidig et omfattende digitalt forbrug blandt elever i 9. klasse. Tallene viser, at piger i gennemsnit bruger 190 minutter om dagen på sociale medier, mens drenge bruger 159 minutter på gaming. Blandt drengene bruger en tredjedel mindst fire timer dagligt på gaming. Omvendt bruger en tredjedel af piger mindst fire timer på sociale medier. Dataene viser at digitale aktiviteter fylder meget hos de unge, og at en stadig større del af deres liv foregår digitalt. 

Forpersonen for Medierådet for Børn og Unge, Miriam Michaelsen, hæfter sig ved at de unge piger i gennemsnit bruger tre timer om dagen på sociale medier, og en tredjedel over fire timer. ”De møder et bestemt billede af virkeligheden, som kan rykke ved deres eget selvbillede og deres opfattelse af egen krop i negativ retning”, konstaterer Miriam Michaelsen. ”Vi har også set, at brug af sociale medier kædes sammen med selvskade og spiseforstyrrelser. Det gælder selvfølgelig ikke for alle, men som samfund er vi nødt til at forholde os til sociale medier og regulere den måde, de fungerer på og påvirker vores børn og unge.”

Ifølge undersøgelsen bruger mange unge skærme efter sengetid. Det gælder 28 % af eleverne i 9. klasse, som svarer at de bruger skærm hver dag efter sengetid. Tallene underbygger at det digitale forbrug kan være forstyrrende for nattesøvnen, hvilket har en negativ effekt på trivslen. 

Desuden beskriver undersøgelsen, hvordan det høje skærmforbrug, herunder de stillesiddende skærmaktiviteter kan have en negativ påvirkning af det fysiske helbred.

Skolebørnsundersøgelsen 2022

Skolebørnsundersøgelsen 2022 er foretaget af en gruppe af børneforskere under ledelse af en styregruppe på Syddansk Universitet. Undersøgelsen er det danske bidrag til det internationale studie ’The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), som er et WHO samarbejde mellem mere end 50 europæiske og nordamerikanske lande. Undersøgelsen udgives ca. hvert fjerde år, og har været gennemført siden starten af 1980’erne.

Læs Skolebørnsundersøgelsen 2022.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge