Regeringen sætter fokus på trivsel

14-08-2023

Stigende udfordringer med mistrivsel får regeringen til at etablere en trivselskommission, som blandt andet vil kigge på børn og unges digitale liv.

En pige med en mobiltelefon.
Foto: Mixmike/iStock

Regeringen nedsatte i sidste uge en trivselskommission, som blandt andet skal se på, hvordan regeringen kan understøtte det gode digitale liv for børn og unge i alderen 0-25 år.

Flere undersøgelser har peget på stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Over halvdelen af unge i alderen 16-25 år oplever en grad af mistrivsel, mens stadigt flere børn og unge føler sig ensomme.

Som en del af kommissionens arbejde med trivsel, skal der blandt andet kigges på det digitale, som er en stigende del af børn og unges hverdag. Trivselskommissionen skal derfor komme med anbefalinger, som understøtter ”at alle børn og unge er trygge og kompetente i deres digitale liv og har en god balance mellem fysiske og virtuelle fællesskaber.”

Kommissionen går til udgangen af 2024 og skal løbende komme med anbefalinger.

Trivselskommissionen vil have særligt fokus på temaerne:

1. Fællesskaber og relationer
2. Tidlig indsats og forebyggelse
3. Livsmod og robusthed
4. Det gode digitale liv

Læs om trivselskommisionen via dette link.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge