Julehilsen fra Medierådet for Børn og Unge

20-12-2023

Medierådets forperson, Miriam Michaelsen, ser tilbage på et begivenhedsrigt 2023.

Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge.
Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Foto: Tommy Frost

I 2023 kom børn og unges digitale trivsel for alvor på dagsordenen i Danmark. Diskussioner om skærmtid, sociale medier, influencere og AI har løbende fundet vej til både tv og aviser, og med den nye regering kom der et øget fokus på de problemstillinger og konsekvenser, som tech-industriens hastige udvikling bringer med sig. 

Tydelige udmeldinger fra både kulturministeren, børne- og undervisningsministeren og digitaliseringsministeren vedrørende tech-industriens ansvar, skærmbrug i institutioner og brug af TikTok og Snapchat vidner desuden om, at debatten om børn og unges interaktion med digitale medier kommer til at fortsætte for fulde drøn ind i 2024.

Sagt med andre ord: Medierådet for Børn og Unges arbejde for bedre digital sikkerhed, tryghed og trivsel er relevant som aldrig før, og med den nye medieaftale fra juni blev der bevilget 3,1 mio. kr. årligt i 2023-2026 til at styrke Medierådets indsatser.

En af årets store begivenheder for Medierådet var lanceringen af de etiske retningslinjer, der sætter standarden for, hvad samfundet som helhed kan og bør forvente af de digitale tjenester, hvor børn og unge i dag har adgang. Medierådet arbejder overordnet ud fra et forsigtighedsprincip, og vi har i løbet af 2023 opfordret til kritisk stillingtagen med hensyn til både TikToks forretningsmodeller og Snapchats My AI-funktion.

Som en del af Sikker Internet Center Danmark har Medierådet også afviklet flere oplysningsindsatser i 2023, og vi har på baggrund af en række ungeseminarer – der blandt andet blev afholdt på Sikker Internet Dag – udgivet undervisningsmateriale om algoritmer.

Inddragelse af børn og unge er vigtigt, og ungeseminarerne gjorde det tydeligt, at mange selv ikke ser det store problem i algoritmer. Og deri ligger en af tidens store udfordringer: Kan børn og unge oplyses om datahøst og fastholdelsesmekanismer på en måde, der får dem til at reflektere over deres hverdag på sociale medier? For hvis de digitale tjenester ikke koster penge, så betaler brugerne på anden vis.

Det er ikke kun i Danmark, at den digitale trivsel er kommet på dagsordenen. EU’s Digital Service Act har spillet en vigtig rolle i 2023, og i EU-regi er der også netop blevet vedtaget en AI-forordning, mens der arbejdes på en code of conduct for alderssvarende design.

Set med Medierådets øjne kigger vi også ind i et spændende 2024. Vi ser frem til at eksekvere på medieaftalen, forankre indsatser og arbejde videre på både udviklingen af et børnekvalitetsmærke til digitalt indhold, en oplysningsindsats om kunstig intelligens til forældre, en spilundersøgelse og meget, meget mere.

De fælles indsatser på tværs af fagligheder, målgrupper og ekspertiser er vigtige. Netop derfor er vi glade for at være del af det store fællesprojekt Danmarks Digitale Dannelsesmål, hvor vi sammen med Red Barnet, Børns Vilkår og Center for Digital Pædagogik skal styrke den digitale dannelse, ligesom Medierådet også deltager i forældreindsatsen Genvej sammen med en række partnere. Disse projekter er levende beviser på, at der er et fælles ’vi’ i kampen for at sikre børnebeskyttelse og digital trivsel i Danmark.

Vi glæder os til at fortsætte gode og starte nye samarbejder i det kommende år.

Til slut vil jeg gerne byde officielt velkommen til de to nye rådsmedlemmer, der har sluttet sig til Medierådet i løbet af 2023: Uffe Rabe Krag, der til daglig er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, og Ulrik Lyngs, der er tilknyttet Oxford’s Human Centred Computing group. I forlængelse skal der også lyde et stort tak til Rasmus Helles og Mette Raun Fjordside, der begge er trådt ud af Medierådet i 2023, for deres indsats i rådet.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Miriam Michaelsen,
Forperson for Medierådet for Børn og Unge

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge