Regeringens ekspertgruppe om tech-giganter udgiver første rapport med konkrete anbefalinger

13-06-2023

Regeringens ekspertgruppe om tech-giganter kommer nu med anbefalinger til demokratisk kontrol med tech-giganternes forretningsmodeller. Ekspertgruppen består af stærke profiler med ekspertise og erfaring inden for tech-giganternes område.

Pexels: Andrea Piacquadio

I går udkom regeringens ekspertgruppe for tech-giganter med 13 konkrete anbefalinger, som i første omgang skal understøtte regeringens arbejde med at håndtere de problemstillinger, der er forbundet med tech-giganternes forretningsmodeller og deres konsekvenser for det danske samfund.

Ekspertgruppens udmelding er, at regulering af tech-giganternes forretningsmodeller og håndhævelse af reglerne er det rigtige sted at starte, hvis den demokratiske kontrol skal styrkes.

”Og det skal den. Side om side med en massiv og tydelig styrkelse af børnebeskyttelsen online”, meddeler Medierådets forperson Miriam Michaelsen, som sidder med i ekspertgruppen.

”Ekspertgruppen kommer her med klare anbefalinger til at tydeliggøre tech-giganternes ansvar og styrke kontrollen med dem. Vi har blandt andet haft stort fokus på børnebeskyttelse, som i den grad skal opprioriteres ved både regulering og ikke mindst håndhævelse,” siger Miriam Michaelsen, og fortsætter:

”Børn og unge har i dag let adgang til tjenester, som ikke er alderssvarende for dem. En af vores anbefalinger, som skal styrke børnebeskyttelsen, er brugen af effektive aldersbekræftelsesværktøjer. For lige nu sikrer tech-giganterne end ikke overholdelse af deres egne aldersgrænser, som for mange sociale medier er 13 år. Vi kommer også med anbefalinger om at begrænse dataindsamlingen på børn, at hæve aldersgrænsen for samtykke til behandling af persondata fra 13 til 16 år, og at fastholdelsesmekanismer er slået fra som standardindstilling. Det er vigtigt at sige, at de forskellige anbefalinger spiller sammen. Det er særligt samspillet mellem de forskellige anbefalinger, der vil styrke forudsætningerne for børns sikkerhed, tryghed og rettigheder online.”

Problemerne, som ekspertgruppen sætter fokus på i den første delrapport, er tech-giganternes datahøst, brug af fastholdelsesmekanismer, forudsigelser og påvirkning af adfærd. Samtidig placeres ansvaret for kontrol af børns adgang til tjenester med ikke-alderssvarende indhold hos tech-giganterne.

Ved lanceringen af anbefalingerne blev det slået fast, at regeringen blandt andet vil ændre reglerne for databeskyttelse af børn, så de fastsættes på en højere grænse end de 13 år, det er i dag. Samtidig vil regeringen indføre krav om aldersbekræftelse for at beskytte børn mod ikke-alderssvarende indhold.

”Den første rapport er et vigtigt skridt i den rigtige retning og jeg er glad for, at der er opbakning til anbefalingerne fra regeringen. For en del af ekspertgruppens opgave er også at placere ansvaret på de rigtige aktørers skuldre, så det ikke kun ligger på børnenes og deres forældres. Børns sikkerhed, tryghed og rettigheder er et samfundsansvar.”

Ekspertgruppens anbefalinger

1. Begrænsning af og klarere valg ift. tech-giganternes datahøst
1.1 Aldersgrænsen for samtykke til behandling af persondata rykkes fra 13 til 16 år
1.2 Håndhævelse af databeskyttelses- og cookiereglerne overfor tech-giganterne
1.3 Mulighed for at takke nej til datahøst

2. Begrænsning af tech-giganternes brug af fastholdelsesmekanismer
2.1 Fastholdelsesmekanismer slået fra som standardindstilling
2.2 Tidsbegrænsning for børns brug af sociale medier
2.3 Neutralitetsknap og indsats mod skadelige designpraksisser

3. Mere effektiv kontrol med tech-giganternes evne til at forudsige og påvirke adfærd
3.1 Forbud mod profilering på baggrund af personoplysninger
3.2 Krav til udvikling af algoritmer
3.3 Præcisering af tech-giganters ansvar for deres algoritmer
3.4 Forsker- og medie adgang til tech-giganters data

4. Tech-giganternes ansvar ift. børn og unges adgang til platforme med ikke-alderssvarende indhold skærpes
4.1 Krav om effektiv aldersbekræftelse
4.2 Videreudvikling af det digitale indre marked med fokus på børn og unge
4.3 Indførelse af alderssvarende adfærdskodeks ifm. databeskyttelsesreglerne

Ekspertgruppen er nedsat på baggrund af regeringens udspil 'Tech-giganter: mere retfærdig konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse' fra august 2021.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge