Stort fokus på børn og unges digitale tryghed og trivsel i ny medieaftale

15-06-2023

Med medieaftalen for 2023-2026 bevilges nye midler til Medierådet.

Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge.
Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Foto: Tommy Frost

Med medieaftalen for 2023-2026 bevilges der 3,1 mio. kr. årligt i 2023-2026 til at styrke Medierådet for Børn og Unges arbejde med at fremme børn og unges digitale dannelse og trivsel med et særligt fokus på samspillet mellem trivsel samt brugen af adfærdsdesign, fastholdelsesmekanismer og kunstig intelligens i onlinespil, på sociale medier mv.  

"Den nye medieaftale er i tråd med regeringens seneste udmeldinger om at ville tackle de udfordringer, der er fulgt i kølvandet på den teknologiske udvikling. Partierne bag aftalen har haft stort fokus på børn og unge, og Medierådet tilføres med aftalen midler til at sikre, at indsatserne for at fremme beskyttelsen af og trivslen hos børn og unge, kan fortsætte på et styrket plan. Et arbejde som vi i Medierådet glæder os til at fortsætte med og styrke i samarbejde med aktører på området,” siger Miriam Michaelsen, forperson i Medierådet for Børn og Unge.

Det fremgår endvidere af medieaftalen, at Medierådet skal styrkes på det digitale område ved nyudpegninger til rådet. 

”Jeg ser frem til, at Medierådet styrkes endnu mere på dette område. Vi er med tech-giganterne oppe imod stærke kræfter, med forretningsmodeller baseret på kommercielle interesser og fastholdelsesmekanismer, som ikke er designet med børns rettigheder og trivsel for øje. Det kræver et stærkt fundament at stå på, når vi skal rådgive og vejlede forældre, fagpersoner og politikere på bedste vis. Det fundament kan nu blive endnu stærkere” siger Miriam Michaelsen. 

Se medieaftalen for 2023-2026, der blev offentliggjort den 14. juni.

Medierådets bevilling og opgaver i medieaftalen

Styrke børn og unges digital dannelse og trivsel

Der bevilges 3,1 mio. kr. årligt i 2023-2026 til at styrke Medierådet for Børn og Unges arbejde med at fremme børn og unges digitale dannelse og trivsel med et særligt fokus på samspillet mellem trivsel samt brugen af adfærdsdesign, fastholdelsesmekanismer og kunstig intelligens i onlinespil, på sociale medier mv. 

Som led i arbejdet skal Medierådet for Børn og Unge samarbejde med relevante aktører med henblik på at opsamle og udbrede viden og understøtte en koordineret indsats. 

Medierådet for Børn og Unge styrkes på det digitale område ved nyudpegninger til rådet.

Projektpuljen til styrket digital dannelse blandt børn og unge, som Medierådet skulle have administreret, er ikke en del af den nye medieaftale. 

Udviklingen af et børnekvalitetsmærke pågår, jf. foregående medieaftale.

Medierådet noterer sig desuden, at der etableres et Center for sociale medier, tech og demokrati på Kulturministeriets område, der bl.a. skal skabe viden om og monitorere tech-giganternes effekt på demokrati, sammenhængskraft og trivsel. 

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge