Børn bliver ikke beskyttet godt nok i influencer-verdenen: Medierådet efterspørger tre ting

23-11-2023

Børn har ret til beskyttelse, uanset om de optræder i film, på tv, i digital markedsføring eller i influencer-virksomhed.

En voksen og et barn med en iPad.
Foto: Colourbox

Reklameindustrien er rykket fra flow og aviser til sociale medier, men lovgivning og håndhævelse er ikke fulgt med udviklingen. Den problemstilling undersøgte Berlingske i sidste uge i en længere artikelrække, der udkom i forbindelse med, at Forbrugerrådet Tænk anmeldte en række kendte influencere til Forbrugerombudsmanden for et muligt brud på markedsføringslovens regler.

Forbrugerrådets anmeldelser knyttede sig hovedsageligt til sager om skjult reklame målrettet børn, men det overordnede fokus på influencere indeholder også en anden problemstilling: Hvad med børnene, som influencerne rent faktisk bruger i deres ofte virale indhold på sociale medier? Bliver de børn beskyttet godt nok? 

Det har Medierådet for Børn og Unges forperson, Miriam Michaelsen, talt med Berlingske om i en ny artikel, og som altid er Medierådets store fokus børnebeskyttelse – herunder børn og unges tryghed, trivsel og rettigheder.

For det er sjældent hverken ufarligt eller uskyldigt for børn og unge at være med i influencer-videoer. Det kan derimod være skadeligt.

Deling af børn på sociale medier ifm. markedsføring og influencer-virksomhed spreder sig massivt, og hverken børn eller forældre kan gennemskue potentielle konsekvenser for børnene som chikane, mobning, digitale krænkelser og de digitale fodspor, det efterlader børnene med. 

Influencer-indhold genererer profit og bliver lavet i et kommercielt øjemed, ergo er det arbejde. Men i øjeblikket bliver det kun anset som et arbejde for influencerne og virksomhederne bag, ikke for børnene som medvirker. Hvorfor?

I Danmark har vi et forbud mod børnearbejde via både Børnekonventionen og dansk lovgivning. Det betyder, at børn under 13 år som udgangspunkt ikke må arbejde, medmindre der gives særlig tilladelse.

Der findes regler i bekendtgørelsen for unges arbejde, når det gælder børnearbejde ifm. film, tv og reklamer. Men gælder disse i influencer-verdenen? Det burde de. Og hvis reglerne rent faktisk gælder, så bliver de i øjeblikket ikke håndhævet. Og så er vi lige vidt.

Derfor efterspørger Medierådet tre ting:

1. Øget politisk opmærksomhed

Lovgivningen skal følge med børnene. Så hvis lovgivning om børnearbejde, som den er nu, ikke gælder for influencere, skal den korrigeres.

Vi har for nylig set en øget politisk opmærksomhed ifm. børns arbejde i film. I den nye filmaftale fra november er der et specifikt afsnit, der omhandler ’Trygge rammer og arbejdsvilkår for børn og unges medvirken i film’.

”Der skal være trygt for børn og unge at medvirke i film. Forligspartierne oplever på baggrund af flere bekymrende henvendelser fra branchen, at retningslinjerne for børn under 13 år og unges medvirken i danske film- og tv-produktioner ikke overholdes. Forligspartierne finder det uacceptabelt og ønsker, at der skal sikres gode og trygge rammer og arbejdsvilkår for børn under 13 år og unges medvirken i film- og tv-produktioner”, står der i filmaftalen.

Medierådet efterspørger en lignende opmærksomhed fra politikerne, når det kommer til børns arbejde i influencer-verdenen.

2. Øget opmærksomhed fra influencer-branchen

Aktørerne i influencer-branchen skal være mere opmærksomme på det særlige ansvar, de har, når børn er involveret, og når børn er målgruppen. Det gælder både influencerne selv, influencer-bureauerne og de virksomheder, som influencere arbejder sammen med.

Ansvar er én ting, noget andet er lovgivning. Den skal influencer-branchen også blive mere opmærksom på at overholde.

3. Et effektivt tilsyn med potentielt gældende lovgivning

Hvis børn og unge skal medvirke i influencer-indhold, skal reglerne om tilladelse fra forældre og myndigheder overholdes. Gælder lovgivningen i influencer-verdenen, skal de nuværende redskaber så at sige blive bragt i anvendelse.

Hertil er der spørgsmålet om, hvem der skal give tilladelse til, at mindreårige må medvirke i film, tv og influencer-indhold.

Da forældre og børn ikke selv kan gennemskue de potentielle risici ved at blive delt på nettet, skal en myndighed med passende viden og ressourcer stå for at uddele tilladelser og føre tilsyn, så vi sikrer en troværdig og konsekvent håndhævelse af reglerne for beskyttelse af børn i mediebranchen.

Medierådet stiller sig til rådighed

Medierådet stiller sig selv til rådighed, hvis politikerne har brug for vejledning, sparring eller andet. Rådet står til rådighed ift. at gennemskue konsekvenserne for børn og unge, der medvirker i influencer-indhold, og rådet hjælper også gerne med at afklare, hvor det vil give mening at placere tilsynet med diverse tilladelser. 

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge