Medierådet lancerer etiske retningslinjer for digitale tjenester

30-11-2023

De etiske retningslinjer skal sætte standarden for digitale tjenester for at sikre børn og unges digitale rettigheder.

En voksen og et barn med en iPad.
Foto: Jørgen True

PRESSEMEDDELELSE. Børn og unge har rettigheder – også online. Det skal være trygt og sikkert for dem at være på digitale tjenester. Det er essensen i de etiske retningslinjer, der netop er lanceret af Medierådet for Børn og Unge. Retningslinjerne samler og skærper forventningerne til de digitale tjenesteudbydere og understreger, at de skal indrette deres tjenester med respekt for børns rettigheder, hvis børn og unge er dér. 

At færdes på sociale medier som barn eller ung er ikke uden risiko. Mange digitale tjenester tager ikke hensyn til børnenes rettigheder og generelle sikkerhed. Det øger risiciene for, at de udsættes for skadeligt og ulovligt indhold, datahøst, skjult markedsføring, uhensigtsmæssige fastholdelsesmekanismer og uønsket kontakt.

Nu lancerer Medierådet for Børn og Unge etiske retningslinjer for digitale tjenester for at sætte standarden for, hvad vi kan og bør forvente af de digitale tjenester, hvor børn og unge har adgang. Medierådet er et uafhængigt råd udpeget af kulturministeren, og fungerer blandt andet som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Retningslinjerne beskriver netop de tiltag, som Medierådet for Børn og Unge mener, at digitale tjenester skal indføre, hvis de vil sikre, at børns rettigheder tilgodeses. Uanset hvilken aldersgruppe tjenesten i udgangspunktet henvender sig til.

For det er ikke børnenes ansvar at sikre sig, at deres digitale rettigheder respekteres. Børn og unge skal kunne forvente, at der er styr på deres sikkerhed og rettigheder, og at udbydere forpligter sig til netop at varetage og overholde dem, så de kan navigere trygt og sikkert, fortæller Forperson for Medierådet for Børn og Unge, Miriam Michaelsen.

”Børnebeskyttelsen på internettet er ikke tilstrækkelig. Der bliver høstet data, anvendt fastholdelsesmekanismer, og børn kan møde indhold, der ikke er alderssvarende, eller som er direkte ulovligt eller krænkende. Derfor har vi behov for skærpede krav og for en oplyst dialog om den digitale færden for børn og unge. De etiske retningslinjer bør være minimumsniveauet for den beskyttelse”, siger Miriam Michaelsen.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt glæder sig over de nye retningslinjer, som er oplagt for techgiganterne at tage stilling til og bruge aktivt.

”Alt for mange techgiganter har lavet smuthuller, som betyder, at vores mindste nemt kan komme på sociale medier. Her møder de desværre også krig, vold, en hadsk tone og pornografisk indhold, hvilket ingen 10 og 11-årige burde forholde sig til. Teknologi kan mange gode ting, men vores børn skal ikke være de første forsøgsdyr i det store AI-eksperiment. Derfor arbejder jeg hårdt på at få international opbakning til at stramme garnet om techgiganterne, så de lever op til deres ansvar om at beskytte børn og unge på deres platforme og på sociale medier. Jeg forventer, at techgiganterne tager retningslinjerne til sig og bruger dem aktivt. Børns data skal beskyttes langt bedre, de skal skærmes for skadeligt indhold, og vi skal have en effektiv alderskontrol.”

Især børn og unge er særligt påvirkelige, og det kan lede til betydelige risici i form af eksempelvis ikke-alderssvarende indhold, mobning, skjult markedsføring, grooming eller radikalisering. Derfor har de også krav på en særlig beskyttelse. De etiske retningslinjer skal være med til at sikre, at børn og unge kan deltage sikkert, alderssvarende og i overensstemmelse med deres rettigheder, skriver Medierådet for Børn og Unge på den nye hjemmeside digitaletik.dk, hvor man kan læse meget mere om de etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjer er udviklet i samarbejde med en lang række relevante aktører på området, herunder myndigheder som fx Datatilsynet, førende eksperter og forskere og en lang række organisationer. En af de aktører, der har bidraget, er Tobias Bornakke, Formand for Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati, samt Partner i Analyse og tal: 

”I den fysiske verden er de fleste bekendt med det etiske ansvar for at skærme børn imod alt fra rusmidler til vold. Samme etiske kodeks har vi endnu ikke i den digitale verden, hvor børn stadig alt for ofte støder på alt fra digital mobning, hadtale til grænseoverskridende porno og ufrivillig billeddeling. Jeg håber, de nye retningslinjer vil bidrage til at vi får en debat om hvor grænserne skal gå for hvad vores børn må møde online.”

Hver anden ung har oplevet digitale krænkelser

1 ud af 3 internetbrugere er i dag børn, og 99 procent af de unge i Danmark mellem 12 og 18 år har en profil på mindst ét socialt medie. Hvert tredje barn og hver anden ung har oplevet digitale krænkelser inden for det seneste år, viser en ny undersøgelse af børn og unges oplevelser med digitale krænkelser, som Rambøll har foretaget for Red Barnet.

For de unge mennesker gælder det, at man er barn, til man er 18 år gammel. Men i den danske databeskyttelseslov kan børn, fra de fylder 13 år, selv give samtykke til at benytte - og dermed blive overvåget af og profileret på - sociale medier og i mange onlinespil. Det udsætter børn og unge for en lang række risici blandt andet i form af blive eksponeret for skadeligt og ulovligt indhold, datahøst, forretningsmodeller og fastholdelsesmekanismer. Derfor skal de etiske retningslinjer også gøre det tydeligt for tech-industrien, at vi i Danmark har en klar forventning om en grundlæggende etisk behandling af børn og unge, forklarer Miriam Michaelsen, Forperson for Medierådet for Børn og Unge.

Retningslinjerne er udarbejdet af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med en række relevante aktører på området og førende eksperter/forskere. De etiske retningslinjer tager afsæt i eksisterende konventioner, herunder FN’s Børnekonvention.

For yderligere information kontakt:

Christian Fangel Wolkoff
Telefon: 2157 6640
chfw@slks.dk

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge