Ny bred politisk aftale skal begrænse børns brug af skærm i dagtilbud

02-11-2023

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at anlægge et forsigtighedsprincip, når det gælder børns adgang til skærm i daginstitutioner og private pasningsordninger.

To børn og en voksen leger med en iPad.
Foto: Jørgen True

Børns adgang til skærm i dagtilbud skal begrænses. Det er hovedformålet med den aftale, som regeringen har indgået med et bredt flertal af Folketingets partier (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige).

Den nye aftale tager afsæt i et forsigtighedsprincip, og gennem en lovændring skal der sikres en mere restriktiv tilgang til brug af skærme som computere og tablets i det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og private pasningstilbud. 

Aftalen i Folketinget indebærer ikke et komplet forbud mod skærm, men lægger derimod op til, at disse to principper skal danne grundlaget for et kommende lovforslag:

  • I tilbud til 0-2-årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
  • I tilbud til 3-5-årige børn kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.

Ifølge udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet skal den nye aftale blandt andet ses i forlængelse af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2023. Her blev det blandt andet anbefalet, at børn under to år ikke bør bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen.

”Jeg er alvorligt bekymret for børn og unges stigende skærmbrug. Det gælder særligt de yngste børn. Derfor er jeg glad for denne aftale, der skal sikre, at lovgivningen understøtter personalets gode pædagogiske arbejde med børnene ansigt til ansigt. Med aftalen får vi en langt mere restriktiv tilgang til skærme – særligt for de mindste i vuggestuer og dagpleje,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye ifm. aftalen.

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i februar 2024 med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2024.

Medierådets univers med viden om småbørn og digitale teknologier

I den nye politiske aftale lægges der op til, at der i tilbud til 3-5-årige børn kan bruges digitale redskaber, hvis det fagligt kan begrundes. Her står Medierådet for Børn og Unge klar med en række anbefalinger i indsatsen ’De første digitale skridt’, der har fokus på småbørns trivsel og læring ifm. digitale medier. Ligesom den nye aftale arbejder Medierådet også ud fra et forsigtighedsprincip, særligt i forhold til de små børn.

’De første digitale skridt’ byder på en række materialer med viden, vejledning og konkrete aktiviteter, som skal være med til at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale teknologier.

Her findes blandt andet et helt univers rettet direkte til fagprofessionelle i dagtilbud, hvor pædagoger og dagplejere kan finde inspiration til sjove og lærerige aktiviteter med digitale medier, der er målrettet de 3-6-årige. 

’De første digitale skridt’ er overordnet lavet til at kunne bruges af både forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge