Nyt lovforslag viser handling bag regeringens ønske om at sikre børn og unges digitale tryghed

06-10-2023

Digitale platforme med ikke-alderssvarende indhold til børn og unge skal sikre en effektiv alderskontrol. Dét er hovedpointen i nyt lovforslag fra regeringens lovprogram for folketingsåret 2023/2024.

Forperson for Medierådet for Børn og Unge, Miriam Michealsen.
Forperson for Medierådet for Børn og Unge, Miriam Michaelsen. Foto: Tommy Frost

Børn og unge under 16 år skal ikke have onlineadgang til indhold, som er uegnet for deres aldersgruppe. Dét er hovedpointen i et nyt lovforslag, ’Lov om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold’, som er blevet fremlagt af regeringen i forbindelse med Folketingets åbning 3. oktober. 

Forslaget har ifølge regeringens lovprogram ”til formål at afskære børn og unge fra online adgang til ikke-alderssvarende indhold”, og i praksis skal det fungere ved, at der skal stilles lovkrav til platforme med uegnet indhold til børn og unge om at sikre en effektiv alderskontrol. Det vil sige en alderskontrol, som håndhæves og ikke nemt kan omgås som nu, så personer under 16 år rent faktisk ikke kan få adgang til indholdet.

”I dag fastsætter tech-aktørerne selv aldersgrænserne på deres platforme, og mange er sat til 13 år. Men faktum er, at det ikke efterleves, og at der ikke er reel aldersverifikation. Det betyder, at børn og unge i dag med stor sandsynlighed møder ikke-alderssvarende indhold, når de færdes online. På samme måde som vi lovgivningsmæssigt forholder os til, hvad børn og unge skal se på tv og i den analoge verden, skal vi forholde os til, at de ikke har adgang til indhold online, der kan være skadeligt for deres aldersgruppe. Aldersverificering er en vigtig brik i den digitale beskyttelse af børn,” siger Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge.

Børns digitale beskyttelse på den politiske dagsorden

Det er dog ikke kun forslaget om aldersverificering, som Medierådets forperson hæfter sig positivt ved i denne sammenhæng. Hun ser også lovforslaget som et mere grundlæggende udtryk for vilje og handlekraft, når det kommer til regeringens arbejde med børn og unges ve og vel i den digitale sfære.

”Udfordringen med aldersverificering er ikke en let nød at knække, men det faktum, at regeringen nu rykker videre med et lovforslag, viser, at børn og unges digitale beskyttelse er en mærkesag for dem. Det er så vigtigt et signal, at ansvaret herved lægges retmæssigt på tech-platformenes skuldre og ikke på børnene og forældrenes alene,” siger Miriam Michaelsen, der også er medlem af regeringens tech-ekspertgruppe, som arbejder med en lang række problemstillinger relateret til den digitale dagsorden og tech-giganternes påvirkning af samfundet.

Den eksterne ekspertgruppe udgav i juni 2023 den første rapport med konkrete tiltag til regulering af tech-giganterne med fokus på forretningsmodeller, og det er disse anbefalinger, som det nye forslag om aldersverifikation har grundlag i.

Det forventes, at lovforslaget om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold bliver behandlet i januar 2024. 

Lovforslaget som det står i regeringens lovprogram:

”Lov om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold (Jan II):

Lovforslaget har til formål at afskære børn og unge fra online adgang til ikke-alderssvarende indhold. Det foreslås, at der stilles krav til formidlere af platforme med ikke-alderssvarende indhold om at sikre en effektiv alderskontrol for adgang til deres hjemmeside, så personer under 16 år ikke kan få adgang til ikke-alderssvarende indhold. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens modtagelse af tech-ekspertgruppens anbefalinger fra juni 2023”.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge