Mobiler hører ikke hjemme i undervisning: Medierådet bakker op om nye anbefalinger

20-02-2024

Grundskoler og fritidstilbud bør begrænse brugen af mobiler og skærme i undervisningen, lyder det blandt andet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En pige med en telefon.
Foto: Jørgen True

Indfør mobilfrie skoler og fritidstilbud. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider. Begræns skærme i undervisningen. Giv plads til analog undervisning. Sådan lyder et udvalg af anbefalingerne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om skærme i grundskoler og fritidstilbud.

Anbefalingerne, der blev offentliggjort i starten af februar, er udarbejdet på vegne af Børne- og Undervisningsministeren og har det overordnede budskab, at mobiltelefoner og skærme skaber forstyrrelser og mindsker børn og unges koncentration. Det gælder både i undervisningen og i det fysiske samvær med andre. Derfor skal de ud af klasseværelset og fritidstilbuddene for at skabe en balance mellem digitale og fysiske aktiviteter.

I Danmark har der de senere år været en stor begejstring for at bruge skærme og digitale læremidler i undervisningen. Ifølge en PISA-undersøgelse fra 2022 har 72 pct. af de danske elever svaret, at de typisk bruger digitale værktøjer i hver eller næsten hver time. Det er en markant større andel end i andre OECD-lande.

Men det er ikke uden konsekvenser. I PISA-undersøgelsen giver danske børn selv udtryk for, at de bliver distraheret af egen og andres brug af skærme, hvilket underbygges af en rapport fra Sundhedsstyrelsen i år, som viser, at koncentrationen særligt bliver udfordret, når der bruges flere medier på én gang i en læringssituation.

”Det er vigtigt at lytte til, at eleverne i PISA-undersøgelsen selv giver udtryk for, at forstyrrelsen bliver mindre, når de slår notifikationer fra, ikke er online og ikke har computeren fremme i timerne. Det er i sidste ende de voksnes ansvar at skabe rammerne for det bedste læringsmiljø for børn og unge, men deres stemmer skal høres. Og de understreger i den grad behovet for, at mobiltelefoner tages ud af undervisningen”, siger forperson i Medierådet for Børn og Unge, Miriam Michaelsen.

Det er ikke kun i Danmark, at myndighederne gør en indsats for at få skærmen ud af skolen. I England har regeringen netop bekræftet, at de planlægger at forbyde brug af mobiltelefoner i skolen, og i 2023 havde både Finland og Holland fokus på at få telefonerne ud af klasseværelset.

Medierådet: Børn har brug for pauser fra det digitale

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets anbefalinger er klare. Mobiltelefoner hører ikke til i undervisningen eller i fritidstilbuddene. Medierådet for Børn og Unge mener, at anbefalingerne er et vigtigt bidrag til arbejdet med at sikre, at børn og unge kan fokusere på undervisningen og har frirum til at indgå i sociale og fysiske aktiviteter med deres jævnaldrende. Særligt forretningsmodellerne brugt i sociale medier og gaming gør det svært for børnene og de unge at lægge telefonen fra sig: ”Det er en vigtig opgave for voksne at hjælpe børn og unge med at skabe rum uden forstyrrelser fra TikTok eller Snapchats fastholdelsesmekanismer. Derfor er det rigtig godt at se, at anbefalingerne skærper, at skoler og fritidstilbud bør indføre mobilpolitikker”, udtaler Medierådets forperson, Miriam Michaelsen.

Et vigtigt fokus i anbefalingerne er, at skærme kun skal bruges i undervisningen, når det har et didaktisk og pædagogisk formål. Digitale værktøjer i undervisningen kan give mulighed for løbende at opdatere undervisningsmaterialer, øge effektiviteten og måle elevers læring. Men de kan samtidig give udfordringer i forhold til at skabe en undervisning, der er nærværende og varieret.

Børn og unge bruger mere og mere tid foran en skærm i løbet af en dag. En udvikling, som er steget markant de seneste år. Skoler og fritidstilbud skal være med til at skabe pauser fra det digitale og understøtte mere menneskelig kontakt og nærvær – hvad enten det er mellem lærere og elever, elever imellem eller når børn og unge befinder sig i fritidstilbud.

Et klasseværelse. Foto: Pexels / Arthur Krijgsman

Børn og unge skal hjælpes i det digitale liv

Børn og unge har brug for hjælp til at navigere i det digitale landskab. Det handler om at give dem viden og handlekraft i forhold til de digitale muligheder og udfordringer, de møder.

”Det er meget vigtigt, at vi som voksne – hvad enten det er lærere, pædagoger, forældre eller noget helt tredje – ikke overlader børn og unge alene til dem selv, når de er online. På samme måde som der er voksentilstedeværelse og -inddragelse i det fysiske børneliv, skal voksne involvere sig i børnenes digitale liv. Det er ikke et parallelunivers, som vi kan forvente, at børn og unge kan færdes alene i uden hjælp, støtte og vejledning. Slet ikke som den digitale verden ser ud i dag”, siger forperson i Medierådet, Miriam Michaelsen.

Børn og unge skal have viden om blandt andet digitale mediers forretningsmodeller – herunder datahøst, kunstig intelligens, skjult markedsføring, algoritmer og fastholdelsesmekanismer – samt vejledes om trygge onlinefællesskaber og håndtering af skadeligt og grænseoverskridende indhold.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anbefaler, at skoler og fritidstilbud bruger dialog om skærmbrug som en del af børn og unges digitale dannelse. Det handler om at gå i dialog med børn og unge såvel som deres forældre om, hvordan skærmene har betydning for trivsel, læring og fællesskaber. Det er anbefalinger, som Medierådet for Børn og Unge i den grad bakker op om – netop med fokus på balancen mellem børn og unges ret til deltagelse og deres ret til beskyttelse, blandt andet ift. deres privatliv, frie valg, skadelige oplevelser online og deres digitale dannelse og trivsel.

For børn og unge har ret til deltagelse. Både i de fysiske og digitale fællesskaber. Men en åbenlys forudsætning for deres deltagelse online er, at deres grundlæggende rettigheder også bliver tilgodeset dér. I den sammenhæng er viden og vejledning vigtigt. For både børn, unge og de voksne omkring dem.

Hvordan understøttes dialogen mellem børn, unge og voksne?

Medierådet for Børn og Unge er gået sammen med Red Barnet, Børns Vilkår og Center for Digital Pædagogik i et stort projekt med titlen Danmarks Digitale Dannelsesprincipper. Projektet har til formål at styrke den digitale dannelse hos alle børn, unge og deres voksne, og i projektet bliver der udviklet undervisningsmaterialer, kampagner og diverse andre tiltag.

Inddragelse af børn og unge er en vigtig hjørnesten for Medierådet for Børn og Unge. Derfor er der udgivet en lang række undervisningsmaterialer, som kan bruges til at tage en dialog med børn, unge og forældre i forhold til det digitale liv. Læs mere her:

Medierådet for Børn og Unge har også udarbejdet en række aktiviteter specifikt til forældremøder. Formålet er at give konkrete værktøjer til at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet omkring klassens digitale trivsel og retningslinjer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets anbefalinger

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge