Hvert tredje barn oplever sjældent eller aldrig, at forældre spørger om lov, før de tager et billede af dem

01-02-2024

DR’s rapport om medieudviklingen i 2023 har flere interessante pointer, når der kommer til børn, unge og deres forældre.

To voksne kigger på en tablet
Foto: Colourbox/EugenioMarongiu

I sidste uge udgav DR Analyse Medieudviklingen 2023, og den årlige rapport har som vanligt fokus på flere interessante områder angående børn og unges mediebrug. Denne gang var der også gjort plads til et forfriskende perspektiv – nemlig børnenes syn på forældrenes brug af telefonen.

Ifølge rapporten har 31 procent af børn i alderen 6-8 år deres egen telefon, hvor tallet stiger til henholdsvis 84 procent og 98 procent for de 9-11-årige og 12-14-årige. Netop børn og unges brug af telefoner, eller skærme generelt, var et stort fokusområde i 2023 – både i medierne og politisk. Det viste sig blandt andet ved, at Sundhedsstyrelsen lancerede nye anbefalinger om brug af skærme med et særligt fokus på småbørn, og Børns Vilkår udgav Skærmguiden målrettet forældre.

I Skærmguiden fra Børns Vilkår er der også fokus på forældres egen brug af skærm i samvær med børn. Med det udgangspunkt har DR Analyse spurgt 200 danske børn i alderen 6-15 år ind til, hvordan de oplever deres forældres brug af telefonen – herunder blandt andet om, hvor ofte børnene oplever, at deres forældre spørger om lov, før de tager et billede af dem.

Mange forældre tager billeder af deres børn uden at spørge om lov

Ifølge Medieudviklingen 2023 oplever 38 procent af de adspurgte børn, at deres forældre enten ”altid” eller ”ret tit” spørger om lov, før de tager et billede af dem. 32 procent svarer, at forældrene ”nogle gange” spørger om lov, og 32 procent svarer, at deres forældre enten ”sjældent” eller ”aldrig” spørger om lov.

Det er naturligvis positivt, at cirka to ud af tre børn oplever, at forældrene nogle gange, ofte eller altid spørger om lov. Omvendt oplever to ud af tre børn også, at deres forældre ikke altid spørger om lov – herunder 32 procent, hvor forældrene sjældent eller aldrig spørger.

Forældre er rollemodeller for deres børn – også når det gælder brug af telefonen eller digitale medier generelt. Når man derfor spørger sit barn om lov, lærer man også sit barn, at det altid er en god idé at spørge andre om lov, før man tager et billede – uanset situationen.

DR-rapporten refererer i den forbindelse til Skærmguiden fra Børns Vilkår, hvor der blandt andet står følgende: ”Spørg barnet om lov, inden du tager billeder af det, og respekter svaret".

Det er også godt at spørge om lov, hvis man vil dele billeder af andre på nettet. Medierådets indsats målrettet fagpersonale og småbørnsforældre, De første digitale skridt, har blandt andet fokus på forældre som rollemodeller. Her kan du læse mere om, hvordan forældre bør tænke over egne digitale vaner, og hvad man bør overveje, før man deler et billede af ens barn på nettet.

I slutningen af sidste år havde Medierådet desuden fokus på børns beskyttelse i forhold til influencere, der deler indhold af deres børn.

Lyd er ikke bare lyd

En anden interessant pointe i Medieudviklingen 2023 er, at mens forældre ofte blander sig i, hvad de yngste børn lytter til, blander de sig stort set ikke i, hvad deres teenagebørn lytter til.

Men lyd er ikke bare lyd. Derfor er det naturligvis også relevant at interesse sig for, hvad ens teenager lytter til, og hvordan der lyttes – og om mediebruget kan have negative konsekvenser.

For ligesom børn og unge kan støde på forskelligartet indhold på digitale platforme, som ikke altid er alderssvarende, kan dette naturligvis også gælde på lydsiden. Forældre må derfor ikke være blinde over for lydmediet.

Fem andre interessante pointer fra Medieudviklingen 2023:

  1. Lidt over halvdelen af den danske befolkning ønsker at nedbringe tiden foran en skærm.
  2. Der ses et fald i den tid, danskerne dagligt bruger på sociale medier – også blandt de unge i aldersgrupperne 12-14 år og 15-24 år. 
  3. Andelen af danskere, der bruger TikTok, er generelt faldet en del fra 2022 til 2023 – nærmere bestemt fra 20 procent til 13 procent. Det er primært blandt de unge på 15-19 år, hvor det daglige brug af mediet er faldet.
  4. Særligt de yngste på 6-9 år, 46 procent af børnene i undersøgelsen, svarer, at deres forældre bruger telefonen ”for meget”. Til forskel svarer 34 procent af de 10-12-årige og 24 procent af de 13-15-årige, at de synes, at deres forældre bruger telefonen for meget.
  5. Generelt svarer børnene i DR's undersøgelse, at det er irriterende, at deres forældre kigger på telefonen i situationer, hvor de har brug for nærvær.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge