Sikker Internet Dag 2022

Sikker Internet Dag d. 8. februar 2022 handlede om dialogen mellem forældre og deres børn om digitale medier. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at der er en generationskløft i forhold til, hvad der tænkes om det, at færdes digitalt. Men hvad tænker unge selv, og hvad tænker deres forældre, og hvordan kan de mødes i dialog?

Som en del af Sikker Internet Dag har Medierådet og Center for Digital Pædagogik udgivet en aktivitet til brug i grundskolen. Aktiviteten tager ca. 90 minutter at gennemføre og lægger op til fælles dialog i klassen om de ønsker, eleverne har til deres forældre.

Dette noteres i et elevark, som hører til aktiviteten. Klassens ønsker deles med forældrene, som får mulighed for at give feedback. Afslutningsvis præsenteres forældrenes feedback for eleverne, som vurderer om ønskerne skal afstemmes.

Find aktiviteten her

Udviklet i samarbejde med unge

Medierådet og Center for Digital Pædagogik arbejdede sammen med et fælles ungepanel om Sikker Internet Dag 2022. Ungepanelet bestod af en 8. klasse fra Horsens, der var med til at vælge temaet for årets Sikker Internet Dag. De spillede en stor rolle i udviklingen af aktiviteten og medvirker i de to videoer, som er blevet udgivet sammen med aktiviteten. Parallelt med arbejdet med skoleklassen blev der afholdt digitale ungepaneler på rådgivningsplatformen cyberhus.dk, hvor unge kan deltage anonymt. De anonyme unge har også bidraget til udviklingen af aktiviteten.