Drop forhøret - men spørg gerne!

Sociale medier Mediebrug og trivsel Mellemtrin Udskoling

Brug denne aktivitet med elever i grundskolen til at sætte fokus på den gode dialog mellem voksne og børn om livet online.

I en undersøgelse hos Børns Vilkår/Medierådet for Børn og Unge fra 2019 angiver halvdelen af børnene i 7. klasse, at deres forældre mangler interesse i, hvad de foretager sig på nettet. Medierådet og Center for Digital Pædagogik har i samarbejde med en gruppe unge udviklet denne aktivitet, som skal være med til at inspirere til den gode dialog mellem forældre og unge om onlinelivet.

Aktiviteten er primært tiltænkt mellemtrin og udskoling, men vil også kunne bruges i indskolingen. Den kan gennemføres på ca. 90 minutter og lægger op til fælles dialog i klassen om de ønsker, eleverne har til deres forældre. Dette noteres i et elevark, som kan downloades på denne side, sammen med de andre dokumenter til aktiviteten. Klassens ønsker deles med forældrene, som får mulighed for at give feedback. Afslutningsvis præsenteres forældrenes feedback for eleverne, som vurderer om ønskerne skal afstemmes.

Baggrund

Medierådet og Center for Digital Pædagogik har et ungepanel, som består af en 8. klasse fra Horsens. De unge har spillet en stor rolle i udviklingen af materialerne. Parallelt med arbejdet i og med skoleklassen er der afholdt digitale ungepaneler på rådgivningsplatformen cyberhus.dk, hvor unge kan deltage anonymt.

Materialet er udviklet i forbindelse med Sikkert Internet Dag 2022.

Udgivet af

Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik. Januar 2022.