Medierådet for Børn og Unge

Ansvarsområder og lovgrundlag

Læs her om, hvilke ansvarsområder Medierådet for Børn og Unge har, og find links til den relevante lovgivning i boksen til højre.

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren og består af syv medlemmer, herunder børnesagkyndige, medieforskere og repræsentanter for forbrugerinteresser og filmbranchen. Medierådet arbejder med børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder – herunder aldersmærkning, vejledning, rådgivning, og produktion og formidling af viden. Medierådets sekretariat varetager rådets administration.

Hovedopgaverne for Medierådet består i, at

  • sikre børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder,
  • fremme digital dannelse af børn og unge og
  • vejlede og oplyse forældre og fagpersoner ifm. børn og unges brug af digitale medier og film/tv.

Medierådets varetagelse af hovedopgaverne består bl.a. i aldersmærkning af biograffilm og vejledning af tv- og streamingtjenester i forhold til mærkning af programmer. Dette skal sikre, at børn, unge og forældre kan være trygge ved, at det indhold, de ser, ikke er skadeligt. 

Medierådet arbejder derudover med børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder, bl.a. igennem en række oplysningsindsatser, projekter og vidensopbygning, der skal styrke den digitale dannelse og beskyttelse af børn og unge. 

Lovgivning

Medierådet for Børn og Unge har ophæng i filmlovens kapitel 6 og opgaverne er mere detaljeret beskrevet i bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge. 

Filmloven på retsinformation 

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge på retsinformation