Medierådets kodeks for kontraktbaserede samarbejder

Medierådet er udpeget af kulturministeren, og Medierådets sekretariat er en statsinstitution under Kulturministeriet. Dermed følger en forpligtelse til vedvarende at sikre, at Medierådets arbejde og samarbejder gennemføres forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik. Hovedfokus i al Medierådets arbejde er at varetage børn og unges interesser i forhold til aldersvurdering af film og den digitale medieudvikling. Det vil derfor altid være Medierådets vigtigste prioritet.

Medierådets værdier og retningslinjer skal ikke blot opfyldes af Medierådets egen organisation, men også i Medierådets kontraktbaserede samarbejder. Medierådet stiller de samme store krav om kvalitet, ansvar, transparens og uafhængighed, som vi selv tilstræber hos vores samarbejdspartnere.

Medierådets kontraktbaserede samarbejdspartnere, skal derfor i forbindelse med aftale- eller kontrakt-indgåelse tilslutte sig nedenstående kodeks, som skal hjælpe med at sikre troværdighed og integritet i det fælles samarbejde. Medierådets kodeks indgår som bilag i rådets aftale- eller kontraktbaserede samarbejder og underskrives af samarbejdspartneren forud for aftale- eller kontraktindgåelse.

Kodeks 

Barnets bedste
Medierådets arbejde har barnets bedste interesse som hovedfokus med afsæt i FN’s børnekonvention. Det forventes, at Medierådets samarbejdspartnere, i samarbejdet med os, arbejder ud fra samme mål og fokus.

Uafhængighed og gennemsigtighed
Medierådet ønsker at sikre uafhængighed, gennemsigtighed og integritet i sit arbejde, i beslutningsprocesser og i deltagelsen i den offentlige debat. Medierådet er underlagt reglerne i forvaltningsloven om habilitet, hvilket sætter rammerne for Medierådets samarbejder.

Med henblik på at sikre rådets uafhængighed, særligt i forhold til film-, it-, tele- og tech-industrien, oplyser samarbejdspartneren ved tiltrædelse af nærværende kodeks, om denne har aktuelle eller imødeser eventuelle fremtidige interessekonflikter i forhold til det samarbejde, der etableres med Medierådet.

Med henblik på at skabe gennemsigtighed forud for etablering af samarbejde, skal der i forbindelse med tiltrædelse af nærværende kodeks fremsendes oplysning om, hvorvidt samarbejdspartneren har økonomiske forbindelser med industrien og/eller om der er etableret gensidige ejerskabsforhold.

Høj professionel standard
Medierådet har en stærk ansvarsfølelse og tager stort ansvar for sit arbejde såvel som den indvirkning et givent eksternt samarbejde kan have på samfundsplan. Medierådet forventer derfor, at alle samarbejdspartnere også udfører deres hverv med stor integritet og på et højt etisk niveau, samt bestræber sig på at levere højst mulige kvalitet i samarbejdet med rådet.

Download Medierådets kodeks