Medierådet for Børn og Unges sekretariat

Medierådet sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen, der hører under Kulturministeriet.

Medierådet for Børn og Unge
Hammerichsgade 14
1611 København V
Andrea Christensen
Projektleder
Anna Holm Pingel
Projektleder
Caroline Borgaard Møller Andersen
Fuldmægtig
Christian Fangel Wolkoff
Kommunikationsrådgiver
Helle Rovsing Jacobsen
Administrativ medarbejder
Johan Loller
Teamleder
Juliane Ellegaard Kruse
Studentermedhjælper
Julie Hee Græslien Darger
Fuldmægtig
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
Maria Larsen Ehrenreich
Fuldmægtig
Mikkel Fjelstrup Brennum
Fuldmægtig
Rizlan Esskiyah
Fuldmægtig
Sarah Sofie Thiele
Specialkonsulent
Stine Nørgaard
Udvalgssekretær