Stort fokus på børn og unge i nye AI-anbefalinger fra regeringens ekspertgruppe om tech-giganter

01-03-2024

I forhold til børn og unge handler ekspertgruppens anbefalinger blandt andet om chatbots og kunstig intelligens i legetøj.

Foto: Colourbox

Regeringens ekspertgruppe om tech-giganter er netop udkommet med en række anbefalinger om tech-giganters udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Anbefalingerne fokuserer både på potentialet i kunstig intelligens, men også på de store farer ved brugen af den, navnlig når det drejer sig om kunstig intelligens i børn og unges hverdag.

”Anbefalingerne har til formål at give kunstig intelligens den plads i vores samfund, som gør det muligt at udnytte de mange potentialer og samtidig imødegå skadevirkningerne i forhold til bl.a. børn og unge,” lyder det i et dokument fra Erhvervsministeriet.

Ekspertgruppen har udgivet 13 anbefalinger om kunstig intelligens, der er inddelt i fire temaer:

  1. Tech-giganternes medansvar for informationstroværdighed på deres platforme
  2. Beskyttelse af børn og unge mod skadelig anvendelse og udvikling af kunstig intelligens på tech-giganternes tjenester
  3. Regulering af tech-giganters uautoriserede brug af ophavsretligt beskyttet materiale
  4. Tech-giganternes markedsdominans inden for udviklingen af kunstig intelligens

De nye anbefalingerne er anden delafrapportering fra regeringens ekspertgruppe om tech-giganter, der blev nedsat i 2022 for en toårig periode. Medierådet for Børn og Unges forperson, Miriam Michaelsen, sidder med i ekspertgruppen, der er ledet af Mikkel Flyverbom, som er professor på CBS.

Fokus på børn og unge i de nye anbefalinger

Et af hovedtemaerne i ekspertgruppens nye anbefalinger handler om beskyttelse af børn og unge. Temaet indeholder fire konkrete anbefalinger, der bygger videre på ekspertgruppens tidligere anbefalinger om, at børn og unge har brug for ekstra beskyttelse mod blandt andet ikke-alderssvarende indhold, fastholdelsesmekanismer og datahøst.

En af de nye anbefalinger opfordrer til, at chatbots skal være slået fra som standardindstilling og ikke kræve betaling at fravælge samt være fri for manipulerende design. Problemet med chatbots og ’virtuelle venner’ er især blevet tydeligt med Snapchats MyAI, der både fastholder børn og høster deres data.

Anbefalingerne har også fokus på, at design af kunstig intelligens skal tage højde for børn og unge som sårbare forbrugere, og så skal børn og unge beskyttes mod kunstig intelligens i legetøj.

”Kunstig intelligens er på rekordtid rykket direkte ind på børneværelset – både i legetøj og via sociale medier. Derfor er det afgørende og vigtigt, at ekspertgruppen også i disse anbefalinger har stort fokus på beskyttelse af børn og unge. Tech-giganterne kan og skal løse de problemer, som de selv har skabt. At fjerne Snapchats MyAI, uden at brugerne skal betale for det, er en helt åbenlys løsning på et reelt problem, som rammer børn og unge,” udtaler Medierådet for Børn og Unges forperson, Miriam Michaelsen.

Medierådet har fokus på kunstig intelligens

Medierådet for Børn og Unge arbejder med at sikre børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder, hvilket blandt andet kom til udtryk i de etiske retningslinjer for digitale tjenester, som Medierådet udgav i november 2023. De etiske retningslinjer har blandt andet fokus på, at digitale tjenesteudbydere ikke skal anvende kunstig intelligens som for eksempel chatrobotter, der unødigt stimulerer børns adfærd og fastholder deres brug af tjenesten.

Kunstig intelligens er et nyere fænomen i legetøj, og som forældre kan det være svært at gennemskue og vide, hvordan man skal forholde sig til det. Når det gælder overvejelser om børns sikkerhed, er der dog flere lighedspunkter mellem kunstig intelligens i legetøj og så internetforbundet legetøj, som har været kendt længe. Netop internetforbundet legetøj har Medierådet for Børn og Unge behandlet i guiden ’Internet i legetøj: 10 tips til forældre’, som kan læses på Medierådets hjemmeside.

For fremtiden vil kunstig intelligens fortsat være et tema for Medierådet for Børn og Unge, der i medfør af Medieaftalen 2023-2026 skal ”…arbejde med at fremme børn og unges digitale dannelse og trivsel med et særligt fokus på samspillet mellem trivsel samt brugen af adfærdsdesign, fastholdelsesmekanismer og kunstig intelligens i onlinespil, på sociale medier mv.”

Ekspertgruppens AI-anbefalinger

Tema 1: Tech-giganternes medansvar for informationstroværdighed på deres platforme
1.1. Indsats mod skadeligt og vildledende indhold genereret af kunstig intelligens.
1.2. Tech-giganter skal deklarere indhold genereret af kunstig intelligens på deres platforme.
1.3. Effektiv forsker- og myndighedsadgang til kunstig intelligens-modeller.

Tema 2: Beskyttelse af børn og unge mod skadelig anvendelse og udvikling af kunstig intelligens på tech-giganternes tjenester
2.1. Chatbots skal være slået fra som standardindstilling, ikke kræve betaling at fravælge og være fri for manipulerende design.
2.2. Design af kunstig intelligens skal tage højde for børn og unge som sårbare forbrugere.
2.3. Beskyttelse af børn og unge mod kunstig intelligens i legetøj.
2.4. Skærpet fokus på risici ved kunstig intelligens for børn og unge.

Tema 3: Regulering af tech-giganters uautoriserede brug af ophavsretligt beskyttet materiale
3.1. Tech-giganterne skal dokumentere, at de ikke bryder ophavsretten.
3.2. EU-regler om licensaftaler i forhold til brug af ophavsretligt materiale og oprettelse af europæisk tilsyn.
3.3. Europæisk klageadgang for rettighedshavere.

Tema 4: Tech-giganternes markedsdominans inden for udviklingen af kunstig intelligens
4.1. Bedre rammer for udvikling af kunstig intelligens-løsninger som alternativ til tech-giganterne.
4.2. Retningslinjer for brug og indkøb af kunstig intelligens i den offentlige sektor.
4.3. Europæisk regulering af kunstig intelligens over for tech-giganterne skal håndhæves og videreudvikles.

Mere nyt fra Medierådet for Børn og Unge