Etiske retningslinjer

Børn har rettigheder - også online

Medierådet for Børn og Unge har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, som digitale tjenester skal efterleve, hvis de ønsker at beskytte børn bedst muligt. De etiske retningslinjer tager afsæt i eksisterende love og konventioner, herunder FN’s Børnekonvention. 

Baggrund for de etiske retningslinjer

Færden på de digitale tjenester udsætter børn og unge for risici i form af blandt andet skadeligt og ulovligt indhold, mobning, skjult markedsføring og meget, meget mere. Samtidig benytter mange digitale tjenester svært gennemskuelige forretningsmodeller, som baserer sig på at indsamle og sælge data om brugerne. Gennem designs der fastholder og maksimerer brugernes engagement, udsætter de digitale tjenester børn og unge for risici ift. retten til privatliv og muligheden for at træffe valg på baggrund af egne behov og ønsker.

Læs mere om de etiske retningslinjer på hjemmesiden digitaletik.dk