Vidensamling

Her i vidensamlingen kan du finde viden og rapporter, som Medierådet for Børn og Unge finder oplysende for området børn og unges digitale liv og dannelse.

Vidensamlingen er til dig, der vil vide mere om børn og unges digitale liv og dannelse. Hensigten med vidensamlingen er at samle et udsnit af relevante rapporter og undersøgelser, der formidler viden om børn og unges digitale liv og dannelse.

I det grå felt herunder kan du søge. Du kan blandt andet søge på kendeord, temaer eller forfattere for at finde viden, der er relevant for dig. 

Udgivelserne relaterer sig til Medierådets arbejdsområder og berører et eller flere af følgende temaer: Samvær og trivsel, sociale medier, gaming, sikkerhed og privatliv. Udgivelserne udtrykker forfatternes holdninger, og Medierådet deler ikke nødvendigvis disse.

Søg i vidensamlingen