Sikker Internet Center Danmark

Sikker Internet Center Danmark er et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Centerets formål er at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge.

Hvad er Sikker Internet Center Danmark?

I centerets formål om at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge, har de tre samarbejdspartnere forskellige funktioner:

 • Medierådet for Børn og Unge er udnævnt som videnscenter i Danmark. Videncenterets formål er at informere omkring børn og unges brug af internettet og digitale medier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom.
 • Center for Digital Pædagogik er udnævnt som den danske helpline. Som helpline besvarer centeret spørgsmål vedrørende unges digitale liv og trivsel samt rådgiver børn, unge og forældre via chat, debat og brevkasser omkring internetrelaterede problemstillinger på platformene Cyberhus.dk, Scammed.dk, Gruppechat.dk og Cfdp.dk.
 • Red Barnet er udnævnt som hotline i Danmark. Som hotline behandler Red Barnet anmeldelser af billeder og film med seksuelle overgreb på børn. Som medlem af det verdensomspændende netværk INHOPE samarbejder hotlinen internationalt om at bekæmpe ulovligt brug af internettet.

Beretninger fra projektperioder i Sikker Internet Center Danmark

Børn og unges digitale liv i udvikling (2024)

Rapport for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2024.

Digital dannelse og trivsel (2022)

Rapport for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Børn og unges digitale liv (2021)

Rapport for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2021.

En del af et europæisk netværk

Sikker Internet Center Danmark er nationalt center i EU-programmet Digital Europe. Under overskriften ’Better Internet for Kids’ arbejder centeret for at udføre en fælles europæisk strategi om at styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet og onlineteknologier, særligt for børn og unge, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I samarbejde med 30 andre nationale centre i Europa arbejder Sikker Internet Center Danmark på at udføre denne fælles strategi.

Nationale Sikker Internet Centre skal bland andet understøtte implementeringen af den fælles Europæiske strategi 'Better Internet for Kids'. 

 • At børns digitale mediekompetencer styrkes og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
 • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
 • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.

Programmet sætter særligt fokus på fire områder, hvor målet er:

 • At fremme produktionen af kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for børn samt fremme positive onlineoplevelser for små børn.
 • At øge bevidsthed og kompetencer, herunder undervisning i digitale færdigheder og online sikkerhed i alle EU skoler.
 • At fremme et sikkert online miljø for børn gennem alderssvarende privatlivsindstillinger, mere udbredt anvendelse af forældrekontrol og aldersmærkning samt indholdsklassifikation.
 • At bekæmpe børnepornografisk materiale og seksuel misbrug af børn

Fokus er særligt rettet imod børn og unge. Men målgruppen inkluderer ydermere:

 • Forældre, pædagoger og lærere
 • Myndigheder
 • Industrien
 • Frivillige organisationer
 • Universiteter og forskningsinstitutioner
En fælles europæisk portal

Better Internet for Kids

BIK Portal er en åben online platform for det EU-støttede netværk Insafe. Her kan borgere på tværs af de europæiske landegrænser finde viden og materialer omkring børn og unges online-liv.

Advisory Board

Se medlemmerne af Sikker Internet Center Danmarks advisory board.

Sikker Internet Dag

Sikker Internet Centre over hele verden fejrer hvert år Sikker Internet Dag. I 2024 stilles der skarpt på internettet som et sikkert, kreativt og oplysende sted at være for børn og unge. Dagen markeres i 170 lande.

Gamingugen

Gamingugen sætter fokus på gaming, leg, samvær og kreativitet. Kom til spændende, sjove eller lærerige aktiviteter den 4.-10. november 2024.