Undersøgelse: Børns spillevaner 2023

Undersøgelse Gaming Mediebrug og trivsel
En dreng spiller computer
Foto: Jørgen True

Medierådet for Børn og Unge, DR og Det Danske Filminstitut er gået sammen om at undersøge digitale spillevaner hos børn i alderen 1-15 år. Hvor meget spiller børn og unge? Hvorfor spiller de? Og hvad bruger de penge på, når de spiller? Det giver denne undersøgelse svar på.

Gaming er en integreret del af danske børns hverdag. Faktisk er det 46% af danske børn og unge i alderen 1-15 år, der dagligt eller næsten dagligt spiller digitale spil. Det viser en ny undersøgelse af børn og unges digitale spillevaner, som er foretaget af Medierådet for Børn og Unge, DR og Det Danske Filminstitut.

Undersøgelsens datagrundlag består af svar fra 1036 respondenter, og den indeholder information om en bred vifte af aktuelle temaer om børn og gaming – fx tidsforbrug, pengebrug og forældreinvolvering. Epinion har stået for dataindsamlingen, som foregik i november 2023.

En lignende undersøgelse blev lavet i 2020, og den nye undersøgelse kan – ud over at give et aktuelt billede af børn og unges digitale spillevaner – således også bruges til at kortlægge udviklingen i børn og unges spillevaner fra 2020 til 2023.

Pengebrug og spil

Ifølge 2023-undersøgelsen bruger børn og unge ikke kun penge på spil, når de decideret køber et spil. Man kan bruge penge i spil ved at købe skins, udvidelser og de såkaldte ’battle passes’ – og man kan gamble og bruge penge på ’loot boxes’.

Den nye undersøgelse viser, at 46% af børn og unge i alderen 1-15 år bruger penge på spil på én eller anden måde. 43% har brugt penge på nye spil, mens 42% har købt mønter, ting og skins til spil.

Ift. pengebrug er der stor forskel på kønnene. 55% af drengene bruger penge på spil, som er en væsentlig højere andel end de 31% af pigerne, der bruger penge på spil. Andelen af drenge, der bruger penge på spil, stiger desuden, jo ældre drengene bliver.

Det sociale i spil

At spille digitale spil er ofte ikke en soloaktivitet. Ifølge 2023-undersøgelsen spiller to ud af tre børn med andre, når de spiller (det at ’spille med andre’ dækker både over at spille online med andre og at spille i samme fysiske rum som andre). De fleste af de adspurgte børn og unge spiller med venner, klassekammerater, søskende og andre børn fra familien.

Der er dog forskel ift. køn og alder. Flere drenge end piger, og især børn og unge fra 9-15 år, spiller med andre.

Mens de 1-8-årige primært spiller digitale spil for underholdningens skyld eller for at lære noget nyt, motiveres de 9-15-årige i højere grad af at mødes med vennerne. 62% af de 9-11-årige spiller således for at mødes med vennerne, mens det gælder 54% af de 12-15-årige.

Mange af de mest populære spil – som Minecraft, Fortnite og spil på platformen Roblox – giver mulighed for at spille med andre.

Tidsforbrug

Ifølge 2023-undersøgelsen spiller 46% af danske børn og unge digitale spil dagligt eller næsten dagligt.

Undersøgelsen viser også, at drenge spiller både oftere og i længere tid end piger. Drenge spiller i højere grad flere gange dagligt end pigerne, som oftere end drengene spiller 1-2 dage i ugen. Drenge spiller samtidig i længere tid ad gangen på de dage, hvor de spiller, sammenlignet med pigerne. 22% af drengene svarer, at de spiller mere end 2 timer dagligt, hvor kun 8% af pigerne svarer det samme.

Ifølge undersøgelsen oplever 47% af de adspurgte børn at blive uenige med deres forældre om spil, og her er tidsforbrug klart den største årsag til splid. Ud af de 47%, der har oplevet uenigheder med deres forældre om spil, har 96% således oplevet at blive uenige om tidsforbrug.

Udviklingen i børns spillevaner fra 2020 til 2023

Den nye undersøgelse viser, at børns spillevaner generelt ikke har ændret sig markant fra 2020 til 2023. Hvilket på sin vis er et overraskende resultat, da den første undersøgelse blev foretaget under corona-nedlukningen i 2020, hvor børn og unge formentlig var mere hjemme og deltog mindre i fysiske aktiviteter. Digitale spil fyldte meget i børn og unges hverdag i 2020, og det gjorde de også i 2023.

Motivationen for at spille digitale spil er fortsat underholdning og læring, og det sociale aspekt fylder også stadig meget, særligt for de ældre børn.

Der er dog visse udviklinger at spore. Fx spiller pigerne sjældnere i 2023 end i 2020, og drengene spiller i færre timer ad gangen. Derudover bestemmer en del flere forældre, hvad børn må bruge penge på i digitale spil – hvilket måske kan kædes sammen med en øget opmærksomhed generelt i samfundet på børn og unges brug af digitale medier.

Om undersøgelsen

DR, Det Danske Filminstitut og Medierådet for Børn og Unge er gået sammen om at undersøge digitale spillevaner hos børn i alderen 1-15 år.

Undersøgelsen blev gennemført i november 2023, og den bygger på 1036 besvarelser fra forældre til og børn selv, der har prøvet at spille digitale spil.

Samme undersøgelse blev foretaget i 2020, og det er derfor muligt at kortlægge udviklingen i børns spillevaner fra 2020 til 2023.