Digitale fællesskaber - fælles om den gode tone

Mediebrug og trivsel Mellemtrin Udskoling
Foto: Jørgen True

Medierådet og Red Barnet har i samarbejde med ungepanelet udviklet et undervisningsmateriale om digitale fællesskaber til brug i udskolingen.

Formålet med dette undervisningsmateriale er at klæde elever på til at genkende og forstå dynamikkerne i digitale fællesskaber, så de bliver bedre rustet til at bidrage til sunde digitale fællesskaber samt til at reagere og bede om hjælp, hvis fællesskaberne er usunde. Aktiviteterne er udviklet til brug i danskundervisningen, men I kan også anvende det i den understøttende undervisning.

Materialet består af en lærervejledning, et debatindlæg og en elevopgave. Eleverne skal diskutere digitale fællesskaber, læse et debatindlæg skrevet af en ungepanelist og arbejde videre med en skriveopgave om emnet. Det kan afvikles over tre lektioner.

Udgivet af:

Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet, marts 2021.

Kort fortalt

En stor del af børn og unges liv foregår på forskellige digitale platforme, og deres digitale fællesskaber kan have lige så stor betydning som de fysiske.

Som fagperson kan du bidrage til at de unge får en sund digital kultur ved jævnligt at sætte tid af til at tage emnet op.

Medierådet og Red Barnet har derfor udviklet dette undervisningsmateriale sammen med ungepanelet, som består af syv 14-15 årige.