Social Star - om skjult reklame på sociale medier

Sociale medier Mellemtrin Udskoling

"Social Star" er et undervisningsmateriale, der lærer elever i 5., 6. og 7. klasse at afkode og forholde sig kritisk til skjult reklame på sociale medier.

En undersøgelse fra Ekspertudvalget for Børn, Unge og Markedsføring viser, at de 11-13-årige forholder sig ukritiske overfor de personer, de følger på sociale medier som YouTube og Instagram, samt at skjulte reklamer på sociale medier er svære at gennemskue. Hvornår er en blog udtryk for bloggerens egne meninger, og hvornår er der tale om markedsføring?

"Social Star" bidrager til at lære børn og unge at have en kritisk distance til reklamer, som forekommer i blogindlæg og anmeldelser på sociale medier. Materialet giver også eleverne redskaber til at identificere de nye former for kommerciel kommunikation samt en forståelse af deres digitale fodspor. I 2019 har Social Star fået en generel opdatering og aktiviteterne er blevet inddelt i tematiske mini-forløb.

Undervisningsmaterialet:

  • Understøtter de forenklede fælles mål for Dansk og arbejder med alle fire elevpositioner fra det tværgående emne "it og medier".
  • Løber over ca. 20 lektioner og strækker sig over 3 uger i danskundervisningen.
  • Suppleres med informative kortfilm.

Materialet er gratis at bruge med UNI-login, hvis du er tilknyttet en uddannelsesinstitution, og Clio har indgået en databehandleraftale med samtlige kommuner i landet.

Du behøver ikke være ekspert i sociale medier for at undervise i det. Undervejs i forløbet er der lærervejledninger, som ikke er tilgængelige for eleverne.

Udgivet af

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerombudsmanden og Medierådet for Børn og Unge 2015 - opdateret i 2018 og 2019.