Fagprofessionelle

Tips, vejledning og viden om 0-6-åriges digitale dannelse for pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker.

Digital dannelse kort fortalt

Hvad er digital dannelse?

Hvad betyder digital dannelse for småbørn?

Hvilken rolle spiller forældre i småbørns digitale dannelse?

Download plakat