Forældre

Tips, aktiviteter og viden til forældre med småbørn.

Digital dannelse kort fortalt

Hvad er digital dannelse?

Hvad betyder digital dannelse for småbørn?

Hvilken rolle spiller forældre i småbørns digitale dannelse?