Det tværfaglige samarbejde

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Medierådets workshop med børnehuse i Rudersdal kommune.

'De første digitale skridt' giver inspiration til brobygning mellem hjem og dagtilbud og samarbejdet på tværs af fagligheder.

’De første digitale skridt’ er en helhedsindsats om digital dannelse for småbørn og deres voksne. Den er et tilbud til kommuner og institutioner om viden, vejledning og konkrete aktiviteter, der kan implementeres i den kommunale strategi for det gode børne- og ungdomsliv.

Samarbejde og erfaringsudveksling

Viden, vejledning og aktiviteter i Medierådets småbørnsindsats er udviklet i samarbejde med pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, SSP-konsulenter, pædagogiske konsulenter og ledere inden for de nævnte fagligheder i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner. I workshops på tværs af disse fagligheder har erfaringsudvekslinger været værdifuld for indsatsens indhold og form. Og ud af processen er vokset bl.a. et samarbejde mellem sundhedsplejen og SSP i Jammerbugt Kommune om at holde babycafe flere gange årligt med tema om småbørn og digital dannelse.

Medierådets workshop med sundhedspleje og dagtilbud i Odder Kommune.

En indsats i udvikling

'De første digitale skridt' er fortsat i udvikling og nye fagligheder bringes i spil i indsatsen. Denne side vil løbende blive opdateret med erfaringer fra kommuner, der bruger materialerne. Medierådet er derfor interesseret i at høre, hvordan I bruger materialerne i jeres kommune eller institution, og i den forbindelse hvilke erfaringer med tværfagligt samarbejde I har gjort jer. Kontakt derfor gerne projektleder Caroline Borgaard Møller Andersen på cbma@slks.dk med information derom.