Trivsel

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: iStock / Elene Bessonova

Få mere viden om samvær og trivsel, tidsforbrug og kvalitet, sociale kompetencer, søvn og bevægelse, m.m.

Sammen om det digitale

Det kan være svært at finde en balance i brugen af digitale medier i familien. Der er ikke klare regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Det vigtige er, at I tager stilling og laver aftaler ved brug af digitale medier. Det er jer, der skal finde balancen i jeres familie. Hvornår er det fx godt at lave mediefrie tider, og hvornår kan man fx hygge sig med en film eller lave et videoopkald til bedsteforældrene?

Tips

 • Hold måltiderne mediefri for alle, så I kan tale sammen og have øjenkontakt.
 • Udpeg et sted, hvor I lægger mobilerne, så dit barn kan se, at der er tid og sted med og uden mobiletelefoner.
 • Hold kontakten med venner og familie ved lige med videoopkald, når det er svært at ses fysisk.

Dit barns trivsel

Børn, unge og voksne har brug for søvn, mad, fysisk aktivitet, nærvær, omsorg, socialt samvær og variation i hverdagen. Det er ikke godt for nogen at sidde klistret til en skærm dagen lang. Men trivsel og mistrivsel kan dog ikke udelukkende vurderes ud fra ’skærmtid’.

Vurder dit barns trivsel ud fra

 • Er mit barn glad?
 • Får mit barn sovet, spist og bevæget sig nok?
 • Har mit barn gode sociale relationer?
 • Udvikler mit barn sig som det skal både kognitivt og socialt?

Sociale kompetencer

Blik, tale, kropssprog og kropskontakt styrker dit barn socialt og følelsesmæssigt. Digitale medier kan forstyrre kontakten, hvis dit blik og opmærksomhed i længere tid er vendt mod en skærm frem for mod dit barn. Det helt lille barn forstår ikke, hvad en smartphone bruges til og kan heller ikke spørge. Men barnet kan se, at dit blik er vendt mod skærmen og mangler kontakt, når du fx er i gang med at tjekke nyheder og sociale medier eller få styr på større søskendes legeaftaler.

Tips

 • Vær opmærksom på at være til stede med øjen- og kropskontakt ved fx bleskift, putteseance, amning, spisning og bringe og hente i dagtilbuddet, eller når dit barn bliver ked af det.
 • Det kan være helt fint at lytte til en sang sammen og synge med, når du fx skifter ble eller bader dit barn, hvis det skaber ro og hygge imellem dig og dit barn.

Søvn og bevægelse

Søvn er vigtig for børn og deres udvikling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man undgår brug af skærme lige op til sengetid. Skærmbrugen kan påvirke længden og kvaliteten af børns nattesøvn.

Tips

 • Småbørn deler i den første tid oftest soveværelse med de voksne. Hvis du bruger telefonen til vækkeur i soveværelset, så hav den på lydløs, uden vibrationer og vend skærmen nedad. Så forstyrrer lyde og lys ikke nattesøvnen.
 • Småbørn har brug for at være fysisk aktive i løbet af dagen. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad bevægelse betyder for yngre og ældre småbørn. Mediebrug kan gøres til aktiv tid.

Tips

 • Samarbejd om fx at lave dansevideoer eller videoer med hop eller træklatring. Man kan både være aktiv foran og bag kameraet.
 • Ved hjælp af instruktionsvideoer på nettet kan I fx lave børneyoga sammen.
 • Gå på jagt i naturen og find noget som børnene fotograferer. Fx en myretue eller en blomst. I kan gense billederne og tale videre om det, når I kommer hjem.

Børn i flere aldre

Familien kan bestå af børn i flere aldre, og det kan være svært at tilgodese alles behov på samme tid – også når det gælder digitale medier. Der er stor forskel på hvad der opleves hos en på 6 eller 10 år, når de spiller eller ser film, og hvad de hver især skal beskyttes mod.

Tips

 • Støt dig til aldersvejledningerne på film, spil og sociale medier, når du vurderer om børnene kan være sammen om aktiviteten på tværs af deres aldre. Tilgodese den yngstes modenhed, når I vælger film og spil.
 • Hvis du ikke selv er med i aktiviteten, så sørg for at være i nærheden, så du kan hjælpe til og styre uden om indhold, som ikke er egnet for den yngste.
 • Indstil streamingtjenesten, så filmene ikke bare afspilles automatisk efter hinanden. Det gøres typisk i ’Indstillinger’ under ’Autoplay’, eller ved at indstille det i ens profil på tjenesten.
 • Sørg for at være tilgængelig, så du kan hjælpe, hvis der er behov for det. Placér dit barn i nærheden af dig.
 • Spørg gerne til, hvad dit barn oplever: Hvad sker der i filmen? Hvad skal du gøre i spillet? Vil du vise mig, hvordan du spiller? Sæt dig sammen med dit barn og se med, mens pastaen koger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af skærm (2023)

Anbefalinger til børn, unge og voksne

 1. Brug ikke skærm op til sovetid
 2. Lad din telefon eller tablet blive ude af soveværelset
 3. Brug tid væk fra skærmen og husk at være fysisk aktiv
 4. Vær opmærksom på dit forbrug af sociale medier, og hvordan brug af skærm påvirker din trivsel

Anbefalinger til forældre med hjemmeboende børn

 1. Børn under to år bør ikke bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen
 2. Begræns brug af skærm, når du er sammen med dit barn
 3. Interessér dig for dit barns digitale liv
 4. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen 

Læs anbefalingerne her