Forældre som rollemodeller

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud

Få mere viden om egner vaner, tabuer og dilemmaer, billeddeling og konflikter mellem voksne.

Egne vaner

Børn gør, hvad de ser deres forældre gør. Det gælder også brug af medier. Hvem har ikke set en 2-årig gå rundt med en træklods ved øret og pludre i den, som var det en telefon.

Digitale medier kan løse mange opgaver i hverdagen. Med forskellige apps kan vi finde vej, holde styr på kalenderen og lave indkøbslister. Vi kan også få et opkald, notifikationer fra sociale medier, en mail fra en kollega og ’breaking news’ på en nyhedsapp. I løbet af en dag er der mange anledninger til at tjekke og bruge telefonen. Samtidig skal børnene afleveres og hentes i dagtilbuddet, der skal laves mad og spises, hygges, skiftes ble, puttes, soves osv. og det kræver al sammen opmærksomhed og tilstedeværelse over for børnene.

Overvej

 • Hvor meget fylder din brug af digitale medier, når du er sammen med dit barn.
 • Hvordan reagerer dit barn på, at du bruger digitale medier i dets nærhed?
 • Er der noget ved dit digitale mediebrug i samvær med familien, som du vil gøre anderledes?

Tips

 • Udpeg et sted, hvor I lægger mobilerne, så barnet kan se, at der er tid med og uden mobiltelefoner.
 • Tag eventuelt børnene med i det, du gør, når du bruger mobilen, computeren eller et andet medie i stedet for at børnene kun ser på. Det kan være at bestille billetter til færgen, sende et billede til bedstemor eller skrive en mail til en kollega. Sammen kan I udforske, hvad digitale medier kan bruges til.
 • Få inspiration til aktiviteter med digitale medier sammen med barnet i Aktivitetssamlingen.

Tag billeder, se på billeder og del måske

De er superskønne, de unger! De laver ballade, storgriner, græder, giver krammere til katten og skal lære at spise med ske og sidde på potte. En masse situationer er et snapshot værd og lige til at dele med familie og venner. Det er hurtigt og nemt at dele et billede i en besked og på et socialt medie, men ved man, hvem man deler billedet med, og er det OK at dele billedet?

Hvis et billede først er delt på sociale medier, kan det deles videre, og man mister kontrollen over det. Selvom man fjerner billedet, kan man ikke være sikker på, at andre ikke har nået at gemme eller dele det. Fra det første billede af dit barn er delt på sociale medier, startes et digitalt spor for dit barn.

I Medierådets undersøgelse ’Småbørns brug af digitale medier’ (2021) ses to perspektiver på, hvorvidt man taler med sit barn, inden man eventuelt deler et billede af ham eller hende.

Det ene perspektiv er, at barnet er for lille til at forstå det, og derfor ikke tages med i snakken. Her vurderes billeddeling udelukkende som forældres ansvar.

"Han er 4. Det kan han ikke forholde sig til."
Far til 4-årig

"Jeg er den voksne, men når hun bliver lidt ældre, så spørger jeg."
Far til 4-årig

"Fordi hun er 4, og det er ikke noget hun kan tage stilling til, desuden er min profil lukket, så det kun er folk, jeg har accepteret, der kan se det."
Mor til 4-årig

Det andet perspektiv er, at barnet skal inddrages i beslutningen af respekt for barnets mening, da det er et billede af barnet, som deles.

"Det handler også om at vise forbilledlig adfærd. Jeg inddrager mit barn, og han får lov til at vælge, om han vil være med."
Far til 3-årig

"Han får altid lov til at vælge, og jeg lægger noget op, og det gør jeg desuden ganske sjældent. Han er ikke min reklamesøjle, så han har altid ret til at sige fra."
Far til 6-årig

"Fordi de har fået at vide, at man ikke bare må tage billeder af folk, og slet ikke dele billeder med andre uden samtykke."
Mor til 5-årig

Som rollemodel for dit barn viser du, hvad der er i orden og ikke i orden at dele. En 3-årig kan godt sige, om det er et sjovt og godt billede, eller om barnet er ked af billedet. Hvis det tidligt bliver naturligt at tale om billeddeling, så hjælper du dit barn til at kunne sætte grænser for billeddeling senere i livet. Dialogen er vigtig, men det er dig som forælder, der bærer ansvaret og beskyttelsen af dit barn.

Forældres overvejelser

 • Tag billeder og kig på dem sammen med barnet, og tal om det at dele billeder med andre.
 • Overvej, om dit barn om 10 år vil synes om, at der ligger et babybillede af barnet online.
 • Spørg gerne dit barn, inden du deler et billede af barnet. Det lille barn har ret til at sige nej til at få sit billede delt. Samtidig lærer du dit barn om samtykke.
 • Hvis du er i tvivl, så lad være med at dele.
 • Overvej, om du skal have en lukket profil, så alle ikke kan se, kommentere eller dele det, du lægger ud.
 • Overvej, om familie og venner må dele billeder af dit barn. Inddrag fx bedsteforældrene i overvejelserne om deling af billeder med børnebørnene.
 • Overvejelserne om deling af billeder af dit barn kan være gode at gøre sig inden dit barns fødsel.

Tabuer og dilemmaer

Mange forældre giver udtryk for, at det kan være svært at tale om børns mediebrug. Det kan være i forhold til venner og familie eller andre forældre i dagtilbud og skole. Der er mange forskellige holdninger til, hvad der er godt og skidt i forhold til børns brug af digitale medier. Alle vil gerne skabe trygge og sunde rammer for deres børn og lykkes som forældre. Derfor er det også vigtigt, at I taler om, spørger nysgerrigt og inspirerer hinanden til at skabe gode og trygge rammer for familielivet. Også i forhold til brug af digitale medier.

Tips

 • Daginstitutionen kan også være et godt rum for dialog mellem forældre om børns brug af digitale medier. Sammen med institutionens fagpersonale kan I være nysgerrige på digital dannelse og brug af digitale medier.
 • Grib også muligheden for at skabe dialogen ved andre anledninger, hvor du er sammen med venner og familie.

Overvej sammen med andre forældre

 • Synes du, at det er svært at tale om børns mediebrug? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad kan gøre det lettere at tale om børns mediebrug for os?
 • Hvordan kan du inspirere andre eller selv få inspiration til at skabe gode og trygge rammer for familielivet med digitale medier?

Konflikter mellem de voksne

Konflikter er en helt naturlig del af familielivet. Måske er I forældre uenige om mediebrug i jeres familie, og hvordan det håndteres. I følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende skærmtid bemærkes det også at det er vigtigt, at familiens voksne er enige om, hvad reglerne for at bruge skærm skal være i hjemmet.

Måske er I en familie med sammenbragte børn, der oplever forskellige regler hos hver forælder. Måske er I uenige med bedsteforældrene om børnenes mediebrug. Der er ikke klare regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Det kræver, at I selv tager stilling.

Det er vigtigt, at I taler om, hvordan I sammen kan skabe de bedste rammer om familielivet med digitale medier, og børnene skal med på råd:

 • Hvornår og hvad bruger vi digitale medier til?
 • Hvilke spil og tegnefilm må barnet opleve? Hvordan tager vi stilling til nye medier/indhold? Se Medierådets vejledning om PEGI-mærkerne til spil her.
 • Hvor og hvornår har vi mediefrie zoner for børn og voksne?
 • Hvordan er vi sammen med barnet og evt. søskende hvis medier bruges?
 • Hvordan har vi det med at tage billeder og dele dem i familien og med venner? Lav aftaler om, hvad der er OK at dele med andre og hvor billederne må deles. Spørg om lov til at dele og respekter et nej.  

Tip

 • Husk, at digitale medier ændrer sig og nye kommer til, og børnenes mediebrug ændrer sig med deres alder og interesser. Der skal ikke bare én men flere snakke om digitale medier til hen over årene.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af skærm (2023)

Anbefalinger til børn, unge og voksne

 1. Brug ikke skærm op til sovetid
 2. Lad din telefon eller tablet blive ude af soveværelset
 3. Brug tid væk fra skærmen og husk at være fysisk aktiv
 4. Vær opmærksom på dit forbrug af sociale medier, og hvordan brug af skærm påvirker din trivsel

Anbefalinger til forældre med hjemmeboende børn

 1. Børn under to år bør ikke bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen
 2. Begræns brug af skærm, når du er sammen med dit barn
 3. Interessér dig for dit barns digitale liv
 4. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen 

Læs anbefalingerne her