Aktiv vurdering

Forældremøder Mediebrug og trivsel Gaming Indskoling Under 30 minutter

Forældrene tager aktiv stilling til en række påstande, der vedrører deres børns digitale liv.

Formål

Øvelsen har fokus på børnenes digitale liv set med forældrenes øjne og forældrene skal aktivt tage stilling til en række påstande i denne gulvøvelse. Øvelsen kan være med til at tydeliggøre, hvor ens eller forskelligt forældrene i en klasse forholder sig til samme sag. 

Fremgangsmåde

Øvelsen kræver god plads, så få eventuelt forældrene til at hjælpe med at rydde borde og stole ud til siderne, inden de selv stiller sig midt i lokalet. 

Hvert hjørne i lokalet skal repræsentere en svarmulighed. Det ene hjørne skal repræsentere svaret ”Ja”, det andet hjørne ”Ja, men …”, det tredje hjørne ”Nej”, og det fjerde hjørne ”Nej, men …”. Skriv svarmulighederne på A4-papir eller print dem her fra hjemmesiden, og placer derefter et papir med en svarmulighed i hvert hjørne. 

Når alle forældrene står midt i lokalet, læser du en påstand op. Herefter skal forældrene fordele sig i et af klassens fire hjørner afhængig af de svar, de vil give. 

Du kan vælge blandt de nedenstående påstande, eller du kan selv finde på påstande, der er vigtige at stille skarpt på i netop din klasse. 

Forslag til påstande: 

 • Som forælder er det mig, der bestemmer, hvor meget tid mit barn bruger på at spille digitale spil.
 • Jeg synes, det er vigtigt at vide præcis, hvad mit barn ser på YouTube.
 • Jeg synes, det er vigtigt, at aldersgrænser for digitale spil og apps overholdes. 
 • Der er brug for fælles regler i klassen om børnenes mobilbrug i fritiden.
 • Det er godt at bruge computere, tablets og mobiltelefoner i undervisningen.
 • Jeg synes, børn i indskolingen skal have deres egne mobiltelefoner.
 • Det er lettere for børn at drille hinanden over nettet end i den fysiske verden.
 • Det er lykken at have den nyeste mobiltelefon.
 • Klassens regler for mobilbrug er gode og dækkende.
 • Skolens overordnede digitale regler er gode og dækkende.
 • Hvis jeg kunne bestemme, skulle alle digitale enheder afskaffes.
 • Hvis alle mobiltelefoner og internettet forsvandt i morgen, ville verden blive et bedre sted.

Når alle forældre har placeret sig i et af hjørnerne, kan du lade enkelte forældre argumentere for deres placering. Understreg, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar i denne øvelse, men at det interessante er, hvor forskelligt vi som mennesker kan se på samme sag. Hvis en eller flere forældre ændrer mening undervejs, må de gerne skifte hjørne. 

Info om øvelsen

Emne
Forældrenes holdning

Tid
10 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere