Om Digital genial – aktiviteter til forældremødet

Mediebrug og trivsel Mellemtrin Indskoling

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin. Materialet består af øvelser, der kan gennemføres på 20 minutter.

Værktøjskassen til den digitale dialog på forældremødet

”Digital genial – Aktiviteter til forældremødet” er et aktivitetsbaseret online-materiale, der understøtter og styrker dialogen mellem hjem og skole i forhold til den digital trivsel og klassekultur i indskoling og mellemtrin. Målet med materialet er at give den fagprofessionelle (lærer, ssp-medarbejder eller pædagog) et fundament samt konkrete værktøjer til at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet omkring klassens digitale trivsel og retningslinjer.

Værktøjskassen består af aktiviteter, der er bygget op over interviewfilm med eksperter som oplæg til debat, dilemmaer til drøftelse og refleksion samt aktive øvelser, hvor forældrene skal forholde sig til egne og deres børns digitale vaner og brug. Der er både aktiviteter til forældremødet uden børn og forældremødet med børn. Materialet indeholder i alt 20 aktiviteter, og de er estimeret til at kunne gennemføres på mellem 10-25 minutter.

Udgiver

”Digital genial – Aktiviteter til forældremødet” er udarbejdet af Sikker Internet Center Danmark, som består af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, i samarbejde med en række partere fra centerets Industrinetværk: Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia. Projektet er støttet af EU Connecting Europe-faciliteten.

Industrinetværket har tidligere udgivet forældreguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår …” (2015). Guiden er udgivet som online-magasin og trykt pjece, der i alt har haft mere end 80.000 læsere. Forældreguiden er relanceret i en opdateret version i februar 2019.

Bag om Digital genial

©Medierådet for Børn og Unge 2019
 
Grafisk design: Pernille Volder Lund, DFI
Film: Jacob Christian Hansen
Foto: Jacob Christian Hansen
Illustration: Frederik Krogh
 
Tak til 5.C på Lindevangskolen og 2.U på Skolen på Islands Brygge, der medvirker i film og på billeder, samt til lærere og ssp-konsulenter, som har bidraget med erfaringer og sparring.

Henvendelser om Digital Genial:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@slks.dk

Værktøjer til forældremøder fra Digital genial

Vis flere