Billeddeling - hvad er OK?

Forældremøder Sociale medier Mellemtrin Under 30 minutter
Tre piger.

10 billeder skal vurderes ud fra, hvad der er ok at dele og hvad der ikke er.

Formål

Øvelsen vil tydeliggøre, at det kan være svært at vurdere, hvilke billeder man må, og hvilke billeder man ikke må eller bør dele. Man kan have forskellige grænser for, hvad, man synes, er ok at få delt, og dette betyder, at der kan opstå gråzoner, hvis man ikke kender hinandens grænser. I øvelsen vil man både reflektere over etik og lovgivning i forbindelse med billeddeling.

Fremgangsmåde

Start øvelsen med i fællesskab at tale om, hvad udtrykket ’billeddeling uden samtykke’ dækker over, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke har tilladelse til at dele et billede eller en video.

Del derefter forældre (og børn) op i grupper med 5-6 i hver. Hver gruppe får et sæt med ti billeder (printes her fra siden). Billederne viser personer i forskellige situationer. Gruppens opgave er sammen at drøfte, hvorvidt det vil være ok at dele de pågældende billeder på de sociale medier eller via beskedtjenester eller ej. Gruppen skal nå til enighed og sortere alle billederne i to bunker. En bunke med billeder, der kan deles, og en bunke med billeder, som de ikke mener der bør deles.

Lav til sidst en opsamling, hvor de forskellige grupper fortæller, hvilke billeder de synes, det er ok at dele, og hvilke billeder de ikke ville dele. Er grupperne mon nået frem til samme resultat?

Mere viden

Yderligere viden om billeddeling og uddybende beskrivelse af lovgivning og paragraffer findes i faghæftet "Når børn og unge deler intime billeder på nettet".

Læringsmål

Eleverne kan vurdere, om reglerne for billeddeling på nettet er overholdt i specifikke situationer.

Info om øvelsen

Emne
Billeddeling

Tid
15 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn
Forældremødet med børn

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere