Vær en god ven

Forældremøder Mediebrug og trivsel Sociale medier Indskoling Under 30 minutter
Tre børn kigger på en telefon.

Fem gode råd til at være en god ven på nettet, som børn selv har formuleret.

Formål

Øvelsen tager udgangspunkt i filmen ”Dine første venner på nettet”, som giver fem gode råd til konstruktiv online adfærd blandt de digitale nybegyndere. Øvelsen har fokus på tonen på nettet, digital trivsel og billeddeling. Vær opmærksom på, at det er børn, der har skrevet manuskriptet til filmen.

Fremgangsmåde

Start øvelsen med at vise filmen ”Dine første venner på nettet ”(04:00 min.).

Tal efterfølgende om de fem gode råd fra videoen:

  1. Send aldrig dumme beskeder.
  2. Klik kun ”Synes godt om” gode beskeder.
  3. Send kun billeder eller film af andre, hvis du har fået lov.
  4. Inviter andre med, hvis du vil vise noget på mobil, tablet eller computer.
  5. Vær en god kammerat.

Tal om, hvad forældrene (og børnene) synes om de fem gode råd og stil skarpt på, hvad børnene, der har skrevet manuskriptet, mener med ”gode” og ”dumme” beskeder. Tal også om, at dét med at invitere andre med, også gælder i forbindelse med andre aktiviteter på nettet fx i spil eller hvis klassen har en eller anden form for chatgruppe. 

Overvej i fællesskab, om rådene kan danne grundlag for forældregruppens og klassens fælles tilgang til børnenes online liv.

Læringsmål

Eleverne kan sætte sig ind i afsenderens og/eller modtagerens oplevelse af digital kommunikation.

Info om øvelsen

Emneord
Tonen på nettet
Digital trivsel
Billeddeling

Tid
15 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn
Forældremødet med børn

PDF'er til print

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere