Det digitale barometer

Forældremøder Mediebrug og trivsel Indskoling Mellemtrin Under 30 minutter

Et spørgeskema, der tager pulsen på klassens digitale brug og vaner.

Formål

Denne øvelse har som mål at give forældrene et aktuelt billede af, hvordan klassens digitale hverdag ser ud, fx hvor meget tid børnene bruger på digitale enheder, hvad de bruger tiden til og hvor meget de taler om deres digitale liv derhjemme. Forældre og børn udfylder det samme skema, hvilket giver grundlag for at sammenligne svarene. Det kan være interessant at se, om børn og forældre har samme oplevelse af børnenes digitale dagligdag eller, om der er større udsving.

Fremgangsmåde

Forud for forældremødet:

Inden forældremødet skal børnene udfylde skemaet i denne øvelse, og derved tager du temperaturen på klassens egen oplevelse af deres digitale færden. Se børnenes svar igennem inden forældremødet, så du har et overblik over, hvordan deres besvarelser fordeler sig, og lav en opsamling på klasseniveau. Du kan også lave en statistik over svarene og fremvise den på forældremødet. 

På forældremødet:

Lad forældrene udfylde det samme skema på deres børns vegne på selve forældremødet. Sammenhold derefter forældrenes svar med elevernes i en snak i plenum. Dette kan give anledning til gode og relevante diskussioner blandt klassens forældre om, hvordan det digitale liv udspiller sig for øjeblikket i klassen.

Ekstra øvelse: Klassens digitale udvikling 

Hvis du er interesseret i at følge klassens digitale udvikling over tid, kan du vælge at gøre det til en fast procedure, at eleverne hvert år forud for årets første forældremøde udfylder det samme spørgeskema. På den måde kan I se nærmere på, hvad der har været af bevægelser og udvikling det seneste år fx i forhold til hvor meget tid børnene bruger på digitale enheder, hvor mange beskeder børnene sender om dagen, hvor meget børnene taler med deres forældre om deres digitale liv etc.

Læringsmål

Eleverne er bevidste om egne aktiviteter på digitale enheder. 
Eleverne kan vurdere egne aktiviteter på digitale enheder.

Info om øvelsen

Emner
Forbrug og vaner
Forældreinvolvering

Tid
15 minutter

Målgrupper
Forældremødet uden børn
Forældremødet med børn

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere