Billeddeling uden samtykke

Forældremøder Sociale medier Mediebrug og trivsel Mellemtrin Under 30 minutter
To piger.

Om hvad man må dele og hvad man gør, hvis ens barn har fået delt et ydmygende billede.

Formål

Denne øvelse skal gøre forældrene opmærksomme på udfordringerne omkring billeddeling uden samtykke og, hvordan de skal håndtere det, hvis deres barn får delt eller deler et ydmygende billede. Øvelsen kan være et oplæg til at fastlægge retningslinjer for billeddeling i klassen. Øvelsen kan også gennemføres på et møde, hvor både forældre og børn deltager.

Fremgangsmåde

Start øvelsen med visning af kampagnevideoen ”Uploaded ” (1:48 min.), der problematiserer temaet ’billeddeling’ med en humoristisk indgangsvinkel. Videoen skal danne baggrund for en samtale om, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med deling af billeder på de sociale medier og via beskedtjenester.

I kan bl.a. tale om:

  • Billeddeling uden samtykke – har du talt med dit barn om, hvad det betyder?
  • Hvad kan du som forælder gøre, hvis dit barn fået delt eller selv deler et ydmygende billede?
  • Hvad siger lovgivningen om billeddeling?

I kan afslutte øvelsen med at blive enige om nogle retningslinjer for, hvad man som forælder skal gøre, hvis ens eget barn får delt eller selv deler billeder uden samtykke.  

Hvad kan du gøre, hvis dit barn har fået delt ydmygende billeder på internettet

  • Søg efter billederne på internettet sammen med dit barn og hjælp med at få billederne (eller flest mulige kopier) fjernet.  Det gælder, om det er dit barn, der har delt billederne eller billeder af dit barn er blevet delt.
  • Hvis dit barn har delt ydmygende billeder af andre, skal du hjælpe med at undskylde over for den eller dem, det er gået ud over.
  • Hvis andre har delt ydmygende billeder af dit barn, skal du hjælpe dit barn med at få talt ud med dem, der har sendt billederne. Lov dit barn, at det bliver godt igen, selvom det føles uoverskueligt i situationen.
  • Overvej at involvere andre forældre i en fælles snak. Der kan nemt være andre forældre, der har været i den samme situation.
  • Overvej at involvere skolen. Undersøg, om skolen har en politik for deling af billeder og video.

Fra guiden ”Der er så meget forældre ikke forstår …”

Mere viden

Find mere information om hvad man må, slettevejledninger og gode råd på "SletDet"-rådgivningen.

Yderligere viden om billeddeling og uddybende beskrivelse af lovgivning og paragraffer findes i faghæftet "Når børn og unge deler intime billeder på nettet".

Læringsmål

Eleverne kan redegøre for reglerne i forbindelse med billeddeling på nettet.

Info om øvelsen

Emne
Billeddeling
Forældre som rollemodeller

Tid
10 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn
Forældremødet med børn

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere