Leg med emojis

Forældremøder Mediebrug og trivsel Indskoling Under 30 minutter

Om ansigtsløs kommunikation og betydningen af emojis i beskeder.

Formål

Øvelsen drejer sig om ansigtsløs kommunikation med fokus på fortolkninger og kreativt brug af emojis i beskeder. Øvelsen vil vise, hvordan valg af emoji kan ændre budskabet i en tekst markant.

Fremgangsmåde

Del 1: Begynd med at lave en hurtig undersøgelse ved at spørge:

 • Hvor mange sender dagligt en eller flere beskeder?
 • Hvor mange synes det er lettere at sende en besked end at ringe?
 • Hvor mange bruger emojis, når I skriver beskeder?
 • Hvor ofte bruger I emojis (altid, nogle gange, sjældent/aldrig)?

Lad forældre og børn svare på spørgsmålene ved håndsoprækning og lav en opsamling, hvor du fx konkluderer, hvem der bruger beskeder som primære kommunikationsform, og hvem der mest aktivt bruger emojis i deres beskeder.

Emojis

 • En besked kan både være en sms på mobilen og en besked sendt gennem fx Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram eller Skype.
 • Voksne bruger ofte udtrykket ’smileys’, mens børn siger ’emojis’ om de små billedikoner.

Del 2: Placer forældrene og børnene i grupper med 4-6 i hver. Giv hver gruppe fx tre sætninger  og et ark med emojis (print ark fra hjemmesiden). Du kan vælge at lade alle grupperne forholde sig til de samme tre sætninger, eller give grupperne forskellige sætninger at tale ud fra. 

Sætningerne har følgende ordlyd: 

 • Jeg kommer ikke i dag
 • Hej
 • Godmorgen
 • Jeg vil gerne være med
 • Fodbold er aflyst i dag
 • Så du Floras kjole?
 • Viggo har fødselsdag i dag
 • Har du set Williams mobil?
 • Tillykke
 • Du behøver ikke sige mere

Grupperne skal nu tale sammen om, hvor mange forskellige måder sætningerne kan forstås på, og hvilke signaler de forskellige emojis sender. Afsæt 5 minutter til denne del af øvelsen.

Billede af en række forskellige emojis.

For at få en større indsigt i børnenes brug af emojis, kan forældrene i grupperne spørge børnene om: 

 • Hvordan fortolker du de emojis, der er på arket?
 • Mangler der nogle emojis?
 • Hvilke emojis bruger du mest? Hvorfor?
 • Er der forskel på de emojis man sender til forskellige?

Lad herefter hver gruppe vælge én sætning, som fremlægges i plenum. Fremlæggelsen skal have fokus på, hvilke forskellige betydninger sætningen kan have afhængig af valg af emoji. 

Fremlæggelserne vil sandsynligvis føre til den konklusion, at den ansigtsløse kommunikation kan føre til mange misforståelser, og at brugen af emojis kan tydeliggøre budskabet i en besked, MEN også kan have den modsatte effekt. Anbefal derfor forældrene at hjælpe deres børn, når de sender beskeder, så det lykkes børnene at sende de budskaber, de ønsker.

Læringsmål

Eleverne kan forholde sig kritisk til brugen af emojies i beskeder.
Eleverne kan sætte sig ind i afsenderens og/eller modtagerens oplevelse af digital kommunikation.

Info om øvelsen

Emne
Ansigtsløs kommunikation

Tid
15 minutter

Målgruppe
Forældremødet med børn

Materiale
Husk sakse

En del af projektet

Digital genial

En online-værktøjskasse til at styrke den digitale dialog på forældremødet i indskoling og på mellemtrin.

Andre værktøjer til forældremøder

Vis flere