Digital skattejagt

Mediebrug og trivsel Dagtilbud Under 30 minutter
Foto: Jan Klint

Bliver der delt billeder og film på jeres Aula? Hvis man kigger Aula igennem sammen med børnene, giver det mulighed for, at barn og voksen kan tale om, hvad barnet har lavet i dagtilbuddet i løbet af dagen.

Leg digital skattejagt indenfor, i skoven eller på legepladsen. Aktiviteten kan bruges på institutionen med større børnegrupper, men den egner sig også godt til fx børnefødselsdage i hjemmet.

I denne aktivitet finder I på et tema og en række spørgsmål sammen med en gruppe børn.

Børnene optager spørgsmålene i små videoer (sammen med en voksen) på en tablet eller en smartphone.

De voksne hænger fysiske print op i fx skoven eller på legepladsen, som er svar på spørgsmålene. Derefter deles børnene op i grupper.

Et spørgsmål vises til en lille børnegruppe, og gruppen skal nu ud og lede efter svaret.
Når de har fundet det korrekte svar, tages det ophængte print med tilbage.

Sværhedsgraden af spørgsmålene kan justeres, afhængig af hvilken gruppe børn man laver aktiviteten med.

Hvis spørgsmålene laves i institutionen, kan man tage udgangspunkt i et pædagogisk tema som fx krible-krable, jul, årstider osv., og derefter vælge nogle spørgsmål sammen med børnene.

Digital dannelse?

Med denne aktivitet får børnene mulighed for at lege og skabe med digitale medier. De kan være med til at udtænke indholdet til den digitale skattejagt, og derefter får de lov til at lege legen.

Info om aktiviteten

Alder 4-6 år

Tid 20-30 min.

Aktivitetsniveau Middel eller højt

Ude eller inde? Begge

Antal børn Fem til ti eller flere


Materialer

  • Printer
  • Tablet

Emner

  • Kreativ brug af digitale redskaber
  • Informationssøgning

Hent aktiviteten