Krible Krable

Mediebrug og trivsel Dagtilbud Under 30 minutter

Med denne aktivitet søger man på information om dyr og går ud og finder dem i naturen. Man kan bruge en tablet eller smartphone til at dokumentere sine fund.

Sammen med børnene vælger man et insekt, som man finder billeder af på nettet. Det kan fx være en edderkop.

Kig på billederne med børnene, og snak fx om, hvordan en edderkop ser ud. Hvilke farver har edderkopper, og hvor mange ben har de?

Sammen med børnene kan man nu gå på legepladsen eller ud i naturen og finde edderkopper. Børnene tager billeder af de edderkopper, I finder. Vis børnene, at man kan bruge kameraet på en telefon eller tablet til at zoome ind på dyret (ligesom et forstørrelsesglas), både mens man tager billeder, og efter man har taget et billede.

Man kan inddrage forældrene i forløbet ved at få børnene til at tage billeder af edderkopper, de finder derhjemme, og tage billederne med til institutionen, fx som print. Billederne kan også sendes via Aula, hvis det er muligt for forældre. Det varierer fra kommune til kommune, om forældre kan sende billeder via Aula.

Aktiviteten kan også bruges til at undersøge andre elementer i naturen. Man kan fx søge på forskellige planter og træer, og derefter se, om man kan finde dem i naturen.

Digital dannelse?

Denne aktivitet giver mulighed for, at børnene kan arbejde med informationssøgning på nettet. Når I har fundet dyr i naturen, kan I søge viden om dyrene på nettet og lære dem bedre at kende.

Info om aktiviteten

Alder 3-6 år

Tid 10-30 min

Aktivitetsniveau Middel

Ude eller inde? Begge

Antal Børn Et til flere


Materialer

  • En smartphone eller tablet med adgang til internettet


 Emner

  • Informationssøgning

  • Kreativ brug af digitale medier

Hent aktiviteten