Undersøg Aula sammen

Mediebrug og trivsel Dagtilbud Under 30 minutter
Foto: Jan Klint

Bliver der delt billeder og film på jeres Aula? Hvis man kigger Aula igennem sammen med børnene, giver det mulighed for, at barn og voksen kan tale om, hvad barnet har lavet i dagtilbuddet i løbet af dagen.

Deler dagtilbuddet billeder og film om dagens aktiviteter på jeres Aula? Hvis ja, så kig Aula igennem sammen med barnet, og tal om, hvad barnet har lavet i dagtilbuddet i løbet af dagen.

Åbn Aula, og find galleri-funktionen.

Kig billeder og/eller film igennem sammen med barnet eller børnene. Undervejs kan I snakke sammen om det, I ser. Prøv gerne med åbne spørgsmål, og giv børnene tid til at tænke sig om.

Spørgsmål til dialog:

  • Hvad sker der?
  • Hvor er I henne?
  • Hvem er med?

Stil gerne uddybende spørgsmål, som fx:

  • Hvad skete der så?
  • Hvad tror du, I skal i morgen?

Hvis det foregår på tablet/smartphone, kan barnet eventuelt selv holde enheden eller hjælpe den voksne med at trykke på knapper.

Afhængig af alder og sproglig udvikling vil det variere, hvor meget det enkelte barn vil kunne svare på.

Digital dannelse?

Aula er central for kommunikationen mellem dagtilbud og hjemmet i forhold til barnets hverdag og trivsel. På Aula er det fx muligt at dele billeder af barnet med forældrene. Det er derfor godt, at børnene også får kendskab til Aula. Når man kigger på Aula sammen med børnene, kan forældrene lettere få et indblik i barnets dag og oplevelser, fortalt i billeder. Samtalen om dagens aktiviteter kan med de 5-6-årige også handle om, hvad man deler om sig selv og andre, når man er online.

Info om aktiviteten

Alder 3-6 år

Tid 0-10 min

Aktivitetsniveau Lavt

Ude eller inde? Inde

Antal børn Et til fem


Materialer

  • Tablet, smartphone eller computer
  • Aula (app/hjemmeside)
  • Evt. en større skærm, hvis flere børn skal kunne se med på samme tid

Emner

  • Informationssøgning
  • Kommunikation

Hent aktiviteten