Digital leg

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: Jan Klint

Digital leg og aktivitet

Småbørns brug af digitale medier viser, at småbørnene primært har et konsumerende mediebrug i hjemmet. Knap ni ud af ti børn, som bruger digitale medier, bruger dem til at se videoer og film. Halvdelen af børnene spiller spil – især fra 3-års-alderen. De 5-6-årige bruger digitale medier mest varieret, idet flere i denne aldersgruppe fx får lov til at tage billeder og bruger digitale medier til at male og tegne. Digitale medier bruges sjældent til, at børnene selv producerer fx video eller bruger en tablet i haven eller på tur i skoven.

Hvis børn lærer, at digitale medier som en tablet kun bruges, når man sidder stille, begrænser det barnets muligheder for at skabe, lege og udforske med digitale medier. Det er igennem brugen og ved at tale med de voksne, at børn i høj grad udvikler deres kritiske sans og digitale dannelse.

’De første digitale skridt’ bygger på det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud. Leg, kreativitet, læring og fællesskab skal være i fokus, hvis barnet undersøger og forholder sig refleksivt til digitale medier med brug af fantasi, krop, nysgerrighed, sprog og sociale kompetencer sammen med de andre børn og voksne i dagtilbuddet. Pædagogen går foran, ved siden af og bag ved barnet for at vejlede, støtte, inspirere og skabe gode rammer for barnets læring og dannelse. Også i forhold til teknologi og digitalisering.

Hvad er digital leg og aktivitet?

Digital leg kan være mange ting. Det kan fx være fjollerier med billeder, baglænsvideoer eller leg med at fjernstyre eller programmere robotter. Det kan også være noget så simpelt som, at børn leger noget fra et digitalt spil med vennerne på legepladsen. Legen kan foregå stillesiddende eller i fysisk aktivitet.

Digitale medier kan også være et redskab i aktiviteter, som man kan bruge til fx at gå på opdagelse efter ny viden på nettet, en tur i skoven for at tage billeder af insekter, spille spil, høre musik, eller producere stopmotion-film og lignende. Som med legen kan aktiviteten også foregå stillesiddende eller i fysisk aktivitet.

Find inspiration til aktiviteter i aktivitetssamlingen.

Aktiviteter med digitale medier

Det digitale som redskab og begreb

Aktiviteterne i ’De første digitale skridt’ er udviklet til at kunne bruges i hjemmet og i dagtilbuddet, hvis man anvender digitale medier. De kan anvendes i arbejdet med læreplanstemaerne og kan inspirere til udvikling af andre aktiviteter, hvor det digitale spiller ind. Leg, læring, fællesskab, relationer, krop og bevægelse, kommunikation og sprog, kreativitet og nysgerrighed på verden omkring børnene er vægtet højt i udviklingen af aktiviteterne.

Aktiviteterne omhandler det digitale i form af fx at anvende en tablet eller mobil som redskab til at kunne se eller tage billeder, finde vej eller at undersøge og bruge en app. Det digitale kan også spille ind ved at præsentere børnene for begreber som fx kodning eller data igennem leg uden brug af digitale medier. Det sker fx i aktiviteterne ’Analog kodning’ og ’Dataindsamling’.

I nogle aktiviteter er det en balance mellem produkt og proces, der er i fokus fx i ’Dagens fotograf’, hvor børnene dokumenterer dagens aktiviteter. Eller i ’Undersøg AULA sammen’, hvor børn og forældre kigger på de billeder og film, som dagtilbuddet har delt fra dagen. I andre aktiviteter gælder det proces og leg. Det sker fx i ’Farvejagt’, hvor det handler om at finde ting i forskellige farver og øve sig i at tage billeder af dem. Eller i ’Spol tiden baglæns’, hvor det handler om at filme en situation, der får en anden betydning ved at blive spillet baglæns ved hjælp af en app.

Børns kreativitet med digitale medier

Børn er kreative med digitale medier, når de gennem nysgerrig leg og forsøg, finder frem til deres egne måder at bruge digitale medier på. Det kan fx være, når de udforsker, hvordan en videooptagelser ser ud, når man løber hen over græsplænen med en mobil, imens man optager. Børns kreativitet kan også være, at de leger noget fra et spil, hvor de bygger videre på spillet, men nu foregår det på legepladsen.

Stuen i en vuggestue en regnvåd formiddag eller en stor legeplads kan være et sted, hvor der er plads til leg og børnenes nysgerrighed. De bruger kroppen, hænderne, fingrene og øjnene til at finde ud af, hvad de skal med teknologien. Det foregår ikke nødvendigvis som en færdig aktivitet, men som flere mindre aktiviteter, der gentages igen og igen over tid. Men ligegyldigt hvad, er det en helt grundlæggende tilgang til verden, hvor børnene eksperimenterer med billeder og processer for at forstå, lege og vælge. Det er en proces, som pædagogerne kan være med til og fremme.

Børnenes spor til digital dannelse

Hvad vil det sige at følge børnenes spor, hvis de får lov til at lege med mobiltelefoner og tablets? Hvad er en god ide at kigge efter, når legen begynder? Pædagogen kan sagtens være med i børnenes undersøgelser.

Det er egentlig enkelt nok. Hvad gør børnene, hvis de får en mobiltelefon og en tablet i hånden? Hvad siger de? Hvad kigger de på? Hvordan bevæger de sig rundt? Hvad gør de med hænderne? Det svære er at give plads til børnenes nysgerrighed og se, hvad de foretager sig. Pædagogen er hele tiden i gang med give teknologien fra sig, se hvad børnene gør og vise nogle muligheder. Det sker næsten samtidig og er alligevel afhængig af hinanden. Barnet gør noget, tøvende, nysgerrigt og pædagogen reagerer og ser hvad der sker. Både børnene og pædagogerne er på opdagelse for at finde ud af, hvad fx et spil går ud på.

Børnene sætter ikke selv ord på det, når de bruger en tablet eller mobil, men måske kan alle deres bevægelser forstås således: Hvad kan den genstand, jeg har i hånden? Der sker noget, når jeg trykker eller vifter eller holder. Ligesom de ville gøre, hvis det var en træklods, en farveblyant eller en skovl. Det fører jo til det næste spørgsmål, som ligger lige for: Hvad kan JEG lege med den her genstand eller app eller billede? Barnets spor er det, barnet gør og det barnet vil. Et barn eller en børnegruppe, som selv og sammen med voksne finder ud af, hvad de vil med en teknologi. Her ligger starten på en digital dannelse.

Situationer med digitale medier i dagtilbud

Herunder er samlet tre situationsbeskrivelser, hvor digitale medier indgår i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Situationerne er oplevet og beskrevet af Klaus Thestrup (lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet), som besøgte institutioner, der deltog i testfasen af ’De første digitale skridt’. Situationerne kan vække genkendelse og inspiration til arbejdet med digitale medier.  

Aktiviteter med digitale medier

Med finger og krop

Jeg er på besøg i en vuggestue et sted i Østjylland. Et lille sted langt inde i et boligkvarter. Her møder jeg en flok børn, som er blevet færdige med morgenmaden, og nu skal de lege med en mobiltelefon og en tablet. Nogle af børnene skal ud på legepladsen. Det tager lidt tid at få flyverdragten på. Ude på legepladsen spreder børnene sig. Nogle gynger sammen i en stor gynge. Nogle pjasker i en vandpyt. Pædagogen giver mobilen til et barn og viser, at man kan se igennem skærmen. Det ser ud til at være ret nyt med mobiler herude på legepladsen. Et af børnene holder mobiltelefonen i den ene hånd, mens hun løber. Hun slipper den ikke. Hun tager ikke billeder med den endnu. Så kigger hun på skærmen og ser sig selv. Derefter går hun hen til en bred rutsjebane på en lille jordvold, og pædagogen viser hende, hvordan man kan tage et billede. Hvordan mobilen skal holdes, og hvor man trykker. Barnet trykker. Hun beholder mobilen i hånden og går på jagt efter noget at tage billeder af. Indenfor er en lille gruppe børn og en pædagog i gang med tabletten.

Den ligger på et bord og børnene står uden om. På tabletten er der et spil, hvor man skal finde nogle figurer ligesom i børnebogen ’Find Holger’. Børnene kigger og prøver med fingeren. En dreng trykker tøvende og kigger på skærmen. Så en gang til og nu prøver et andet barn. Pædagogen snakker om spillet, og hvor grisen mon er? Han trykker ikke selv, mens jeg er der, men lader børnene gøre det.

Baglæns

Jeg er på besøg i en børnehave i Nordjylland. Et stort sted med et mylder af børn og rum. Jeg kommer ind på en stue, hvor de leger ’Spol tiden baglæns’. Det går ud på at bruge en app, som filmer baglæns. Når man viser det, der er filmet, kører klippet baglæns. Noget, der vælter, bliver noget, der rejser sig.

En pædagog og tre børn viser, hvad legen går ud på. Først bygger børnene et højt tårn af metalkloder med magneter. Det er skrøbeligt at bygge, så det gælder om at gøre det omhyggeligt. Så skal der filmes og skriges, når tårnet braser sammen. Lige efter skal alle se optagelsen, og de snakker og ler, og så optager de en gang til. De prøver at få det til at se ud som trylleri. Børnene gør tryllebevægelser, og pludselig rejser et tårn sig op. Det må simpelthen prøves flere gange. Lidt senere kan alle børnene se optagelserne på en skærm på væggen. Det er tydeligt, at nogle klip har de set før. De ved godt, hvad baglæns går ud på, men de ved det ikke helt alligevel. Det kræver en helt bestemt måde at tænke på, når de står med tabletten og appen.

Nysgerrighed

Jeg er besøg i en anden vuggestue og kommer ind af en dør, hvor støvlerne står klar. Men netop den dag regner det en del, så de starter med at være indenfor. Alle børnene og alle pædagogerne samles i den ene ende af stuen. De sætter sig på gulvet på en blå madras. Pædagogerne og børnene sidder tæt sammen i en lille cirkel. En af pædagogerne tager en tablet frem og tager et billede af mønsteret på en trøje. Det er et dyr. Så snart billedet er taget, bliver det vist og de snakker om, hvad der er på billedet. Nogle børn prøver at trykke. Det varer ikke længe, før børnene er med til at tage billeder. De har kun én tablet, men det gør ikke noget, for alle er i det samme rum og leger, og på skift tager de billeder. Et barn tager billeder af nogle legetøjsdyr. En dreng sidder på skødet og kigger på billeder på tabletten. Han kigger og trykker. Nogle gang lytter han, når pædagogen snakker om det, de ser. Andre gange vil han helst trykke. Lidt efter samles en af pædagogerne og en lille gruppe børn i den anden ende af stuen. De ligger tæt på hinanden og lytter til en fortælling, der kommer ud af en mobil.

På tur med tablet

Læs også interviewet ’På tur med tablet’ med Pia Fredskov, pædagog og afdelingsleder i Børnehuset Skovstjernen i Rudersdal Kommune. Her fås et indblik i brugen af digitale medier i vuggestuen.

'På tur med tablet'