Indhold og vurdering

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: Jan Klint

Onlineindhold til småbørn

Digitale medier spiller en stor rolle i samfundet og i hverdagen for børn, unge og voksne. Det er vigtigt at forholde sig til tidsbruget heraf og ikke mindst kvaliteten af det digitalt indhold, sammenhænge og relationer for børnene.

 • Indhold er det, som barnet ser, lytter til og leger med på fx en tablet. Indholdet skal passe til barnets alder og modenhed. Desuden bør indholdet stimulere til kreativitet, fantasi og leg, fx via apps der giver barnet mulighed for at lege med tegning, billeder eller bevægelse.
 • Sammenhænge betyder, hvordan og til hvad teknologien bruges, fx kan der være tale om at se film sammen eller bestille billetter til toget.  
 • Relation henviser fx til den fælles oplevelse, man kan have sammen i familie, når man tager billeder og taler om dem, eller fx hvis far og datter har videoopkald med bedsteforældre.

Småbørns interesser

Onlineindhold kan for de yngste (1-3 år) handle om dyr, former og farver, musik og bevægelse, maskiner og animerede figurer. Og for de ældste (4-6 år) kan det bl.a. handle om at lære om tal og bogstaver og bygge ting. Interesserne afspejler sig ikke kun i onlineindhold, men også i indholdet i pegebøger og billedbøger, legetøj, det de oplever på turen til og fra dagtilbud eller noget helt femte.

Børnene tager deres første skridt i livet og verden både bogstaveligt og i overført betydning. Der opleves, undersøges og afprøves, og interesser består og nye kommer til. Og børnene vil gerne være sammen med deres forældre eller andre voksne om at lege og gå på opdagelse.

Vurdering af onlineindhold

Det kan være svært at vurdere digitalt indhold til børn.

Der eksisterer ikke en endegyldig tjekliste over, hvordan man vurderer digitale teknologier, apps, spil og film til brug i dagtilbud. Der kan være forskel på retningslinjer og vejledninger fra kommune til kommune. Dog er det væsentligt, at dagtilbuddet i anvendelsen af digitale tjenester er opmærksomme på de etiske aspekter, herunder i forhold til databehandling, indhold, adfærdspåvirkning mv. Medierådet har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for digitale tjenester, der skal munde ud i en mærkningsordning, som med fordel kan indgå i vurderingen af en digital tjeneste.

Herunder er samlet en række overvejelser, som du kan være opmærksom på i vurderingen:

Hvad får børnene ud af den digitale teknologi, app, spil og film:

 • Stimulerer det til nysgerrighed, kreativitet, fantasi, leg og bevægelse?
 • Hvordan understøtter og motiverer det børnene til at lære forskellige faglige temaer?
 • Giver det alle børn mulighed for deltagelse og skaber det fællesskab?
 • Passer indholdet til børnenes alder og modenhed? Er der adgang til indhold, som børnene ikke skal udsættes for? Læs mere om alder og indhold nedenfor.

Design:

 • Hvordan er anvendelsesmulighederne – begrænsede eller flere forskellige?
 • Hvor mange kan være med i brugen? Kan det foregå inde eller ude?
 • Er designet statisk eller dynamisk – er det en række af lukkede gentagelser eller kan brugeren selv være med til at udvikle brugen?
 • Hvilke data indsamler appen på brugeren? Læs mere i afsnittet ’Dataindsamling’ .

Brug af digital teknologi/app/spil/film ift. det pædagogiske arbejde:

 • Hvordan kan det understøtte det pædagogiske arbejde ift. til de forskellige positioner (gå foran, ved siden af og bagved?
 • Kan børnene selv være med til at skabe med brugen?
 • Prøv selv de forskellige digitale teknologier, apps, spil og film, inden børnene bruger dem.

Tip

Der findes indstillinger (ofte kaldet ’forældreindstillinger’) med forskellige funktioner på fx mobil, tablet, spilkonsoller og computer. De kan bruges til at sætte begrænsninger for børnenes muligheder i forhold til fx køb og brug af spil eller blokere for adgang til hjemmesider. Tal med børnene om det, hvis du bruger indstillingerne på dagtilbuddets tablet mv..

Aldersmærker på apps, film og spil

Der er stor forskel på, hvad en 3-årig og en 6-årig kan se og forstå. Du har måske set, at mange apps, film og spil har aldersmærker.
Der kan være forskellige aldersmærker på de samme apps. Det afhænger af, hvor man køber dem, fx i Google Play eller App Store. Læs om, hvad din foretrukne app-butik oplyser om alder.

Film og alder

Film, som vises i danske biografer, er aldersvurderet hos Medierådet for Børn og Unge. Film kan få et af de fire mærker A (for alle), 7, 11 eller 15 år, som oplyser om en film kan være skadelig for yngre seere. Danske tv- og streamingtjenester mærker deres indhold med samme mærker, mens udenlandske streamingtjenester ofte har deres egne aldersmærkninger.

Spil og alder

På de fleste computer- og konsolspil finder du PEGI’s aldersmærker, som er 3, 7, 12, 16 eller 18 år. Der er også mærker, der viser, om spillet indeholder fx vold, bandeord eller pengespil. Mærkerne beskriver ikke sværhedsgrad.

Tips

 • Aldersmærker er typisk vejledende, og du skal derfor altid forholde dig til børnenes behov.
 • Tal med forældrene om, hvis I bruger spil i dagtilbuddet. Erfaringerne med spil kan være gode at give videre til forældrene.
 • Hvis du ønsker, at børnene skal se indhold, der er udvalgt til de yngste børn i Danmark, anbefales DR’s Minisjang (1-3 år) og Ramasjang (4-8 år), og på Børnebiffen.dk kan du finde 400 kortfilm udvalgt af Filminstituttet til børn i alderen 3-7 år.

PEGI

Se alders- og indholdsmærker

PEGI står for Pan European Game Information og leverer et system for aldersvurdering af computerspil til 38 europæiske lande. Det understøttes af producenter af spil og spilkonsoller.