Samarbejde med forældrene

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: Jørgen True

Sammen om trivslen og det digitale

Pædagogerne i dagtilbuddet har et rigtig godt kendskab til børnene og har øje for deres trivsel. Forældre føler ofte en tryghed ved at spørge pædagogerne til råds. Det kan fx være spørgsmål om digitale mediers indflydelse på børnenes trivsel, sundhed og udvikling. I forældreguiden har vi samlet en række punkter om trivsel i forhold til mediebrug, som forældre kan være opmærksomme på. De er også samlet her og kan være gode at drøfte med forældrene – enten med de enkelte forældre fra dag til dag eller som et tema for en forældreaften. Til forældreaftenen findes der materiale med oplæg til diskussion.

Børns trivsel

Børn, unge og voksne har brug for søvn, mad, fysisk aktivitet, nærvær, omsorg, socialt samvær og variation i hverdagen. Det er ikke godt for nogen - særligt ikke for børn - at sidde alene foran en skærm dagen lang.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad skærmen bruges til og hvordan den anvendes. Kvaliteten af tiden med digitale medier er derfor vigtig at tage i betragtning. Anvendes digitale medier i dagtilbud, kan og bør tiden hermed foregå i bevægelse i et fællesskab, hvor børn sammen skaber og leger i eller med alt det, digitale medier også kan.

Materialer til forældremøder