Trivsel

Vejledning Dagtilbud
Foto: Jan Klint

Sammen om trivslen og det digitale

Pædagogerne i dagtilbuddet har et rigtig godt kendskab til børnene og har øje for deres trivsel. Forældre føler ofte en tryghed ved at spørge pædagogerne til råds. Det kan fx være spørgsmål om digitale mediers indflydelse på børnenes trivsel, sundhed og udvikling. I forældreguiden har vi samlet en række punkter om trivsel i forhold til mediebrug, som forældre kan være opmærksomme på. De er også samlet her og kan være gode at drøfte med forældrene – enten med de enkelte forældre fra dag til dag eller som et tema for en forældreaften. Til forældreaftenen findes der materiale med oplæg til diskussion.

Børns trivsel

Børn, unge og voksne har brug for søvn, mad, fysisk aktivitet, nærvær, omsorg, socialt samvær og variation i hverdagen. Det er ikke godt for nogen - særligt ikke for børn - at sidde alene foran en skærm dagen lang.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad skærmen bruges til og hvordan den anvendes. Kvaliteten af tiden med digitale medier er derfor vigtig at tage i betragtning. Anvendes digitale medier i dagtilbud, kan og bør tiden hermed foregå i bevægelse i et fællesskab, hvor børn sammen skaber og leger i eller med alt det, digitale medier også kan.

Vurdering af barnets trivsel

 • Er barnet generelt glad og tilfreds?
 • Får barnet sovet, spist og bevæget sig nok?
 • Deltager barnet i fællesskabet og har gode sociale relationer i fx dagtilbuddet?
 • Leger barnet både med og uden digitale medier?
 • Udvikler barnet sig, som det skal, både kognitivt og socialt?

Søvn og bevægelse

Søvn er vigtig for børn og deres udvikling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man undgår brug af skærme lige op til sengetid. Skærmbrug kan påvirke længden og kvaliteten af småbørns nattesøvn.

Tip til forældre

 • Småbørn deler i den første tid oftest soveværelse med forældrene. Hvis du bruger telefonen til vækkeur i soveværelset, så hav den på lydløs, uden vibrationer og vend skærmen nedad. Så forstyrrer lyde og lys ikke nattesøvnen.

Småbørn har brug for at være fysisk aktive i løbet af dagen. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad bevægelse betyder for yngre og ældre småbørn. Hvis digitale medier anvendes, kan de nemt inddrages i børnenes aktive tid.

Tips til aktiviteter

 • Samarbejd om fx at lave dansevideoer eller videoer med hop eller træklatring. Man kan både være aktiv foran og bag kameraet.
 • Ved hjælp af instruktionsvideoer på nettet kan I fx lave børneyoga sammen.
 • Gå på jagt i naturen og find noget som børnene fotograferer. Fx en myretue eller en blomst. I kan gense billederne og tale videre om det, når I kommer hjem.
 • Find flere aktiviteter i Aktivitetssamlingen.

Sociale kompetencer

Blik, tale, kropssprog og kropskontakt styrker barnet socialt og følelsesmæssigt. Digitale medier kan forstyrre kontakten, hvis forældres blik og opmærksomhed i længere tid er vendt mod en skærm frem for mod barnet. Det helt lille barn forstår ikke, hvad en smartphone bruges til og kan heller ikke spørge. Men barnet kan se, at forælderens blik er vendt mod skærmen og mangler kontakt, når forælderen fx er i gang med at tjekke nyheder og sociale medier eller få styr på større søskendes legeaftaler.

Det 2-årige barn kan bedre forstå sammenhængen; at man fx bestiller mad på telefonen, og barnet ser maden blive leveret senere.

 • Medierådets undersøgelse ’Småbørns brug af digitale medier’ (2021) viser, at forældre til 0-2-årige er mere opmærksomme på deres eget forbrug af digitale medier i barnets nærhed, end når barnet er ældre. Det kan fx skyldes, at forældre prioriterer fysisk og mentalt nærvær særligt højt, når barnet er 0-2 år. Fra barnet bliver 3 år, går forældrene lidt mindre op i eget mediebrug foran barnet. Det kan skyldes mange ting, bl.a. hverdagstravlhed og/eller bedre mulighed for dialog med barnet.

Børn i flere aldre

Familien kan bestå af børn i flere aldre, og det kan være svært at tilgodese alles behov på samme tid – også når det gælder digitale medier. Der er stor forskel på, hvad der opleves hos en på 2, 6 eller 10 år, når de spiller eller ser film, og hvad de hver især skal beskyttes mod. Det kan være godt for de store børn at hjælpe de små i en aktivitet med digitale medier. De store lærer om ansvar. De yngste ser op til de store og lærer af dem og vil gerne det samme som dem.

Tips til forældre

 • Forhold dig til aldersvejledningerne på film, spil og sociale medier, når du vurderer om børnene kan være sammen om aktiviteten på tværs af deres aldre. Tilgodese den yngstes modenhed, når I vælger film og spil.
 • Hvis du ikke selv er med i aktiviteten, så sørg for at være i nærheden, så du kan hjælpe til og styre uden om indhold, som ikke er egnet for den yngste.
 • Indstil streamingtjenesten, så filmene ikke bare afspilles automatisk efter hinanden. Det gøres typisk i ’Indstillinger’ under ’Autoplay’, eller ved at indstille det i ens profil på tjenesten.
 • Sørg for at være tilgængelig, så du kan hjælpe, hvis der er behov for det. Placér så vidt muligt dit barn i nærheden af dig.
 • Spørg gerne til, hvad barnet oplever: Hvad sker der i filmen? Hvad skal du gøre i spillet? Vil du vise mig, hvordan du spiller? Sæt dig sammen med barnet og se med, mens pastaen koger.