Digital leg

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: Jan Klint

Medierådets undersøgelse 'Småbørns brug af digitale medier' viser, at småbørnene primært har et konsumerende mediebrug. Knap ni ud af ti børn, som bruger digitale medier, bruger dem til at se videoer og film. Halvdelen af børnene spiller spil – især fra 3-års-alderen. De 5-6-årige bruger digitale medier mest varieret, idet flere i denne aldersgruppe fx tager billeder og bruger digitale medier til at male og tegne. Digitale medier bruges sjældent til, at børnene selv producerer fx video eller bruger en tablet i haven eller på tur i skoven.

Hvis børn lærer, at digitale medier som en tablet kun bruges, når man sidder stille, begrænser det barnets muligheder for at skabe, lege og udforske med digitale medier. Det er igennem brugen og ved at tale med de voksne, at børn i høj grad udvikler deres kritiske sans og digitale dannelse.

’De første digitale skridt’ bygger på det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud. Leg, kreativitet, læring og fællesskab skal være i fokus, hvis barnet skal undersøge og forholder sig refleksivt til digitale medier. I så fald bør det ske med brug af fantasi, krop, nysgerrighed, sprog og sociale kompetencer sammen med de andre børn og voksne i dagtilbuddet. Pædagogen går foran, ved siden af og bag ved barnet for at vejlede, støtte, inspirere og skabe gode rammer for barnets læring og dannelse. Også hvis der anvendes teknologi og digitalisering.

Børns nuancerede mediebrug og forudsætninger for at begå sig i digitale sammenhænge kan vokse ud af dagtilbuddet og bringes videre til hjemmet. Børn og familier, der oplever varieret mediebrug i dagtilbud overfører det ofte til hjemmet.

I hjemmet er det forældrene, der har ansvaret, hvis børn udforsker digitale medier og det bør i så fald ske sammen med barnet (at gå foran barnet). Det er forældrene, der vejleder og støtter barnet, når det prøver at bruge en spil-app eller fotograferer (at gå ved siden af barnet). Og forældrene er i nærheden, når de lader barnet selv prøve sig frem med fx at tage billeder eller spille et spil, som de kender godt (at gå bag ved barnet).

Hvad er digital leg?

Digital leg kan være mange ting. Digitale medier kan være et redskab i legen, som man kan bruge til fx at gå på opdagelse efter ny viden, skattejagt i naturen, høre musik og fotografere. Det kan også være noget så simpelt som, at børn leger noget fra et digitalt spil med vennerne på legepladsen.

Tips til forældre

 • Digital leg kan være en tur i skoven for at tage billeder af insekter og søge mere viden om dem.
 • Digital leg kan også være stillesiddende aktivitet, hvor barnet spiller eller laver perleplader, som barnet har set på nettet.

Find inspiration til aktiviteter

Hvordan deltager forældre i deres barns digitale leg?

De fleste voksne er vant til at bruge digitale medier i hverdagen til praktisk brug, underholdning eller kommunikation. Men når det kommer til børn og unges digitale mediebrug, kan mange forældre og bedsteforældre føle sig lidt på udebane.

I samtale med forældrene kan sundhedsplejersken undersøge, hvordan forældrene kan deltage aktivt, hvis deres barns anvender digitale leg for at forme barnets viden om og forhold til digitale medier. Fokus er i så fald på, at barn og forældre er sammen om at skabe, lege og udforske med brug af digitale medier. Opfordr forældrene til at invitere bedsteforældrene ind i aktiviteterne, så de også kan være en støtte.

Samtalen kan tage udgangspunkt i hverdagsillustrationerne, som du finder her.

Hverdagsillustrationer og andre materialer

Tips til forældrene

 • Hvis dit barn udviser interesse for spil og apps, bør du involvere dig i hvilke spil og apps, der anvendes. Prøv jer frem sammen.
 • Stil gerne spørgsmål til, hvad barnet oplever og fortæl, hvad du oplever.
 • Lad barnet være den, der trykker på skærmen og knapperne.
 • Tal med dit barn om at komme til dig for at få hjælp eller tale om gode som dårlige oplevelser. Tal også med dit barn om, hvilken voksen de kan gå til, hvis du ikke er der. Fx en anden forælder, bedsteforælder eller pædagog i dagtilbuddet.  
 • Inviter bedsteforældrene ind i aktiviteterne, så de også kan være en støtte for dit barn.
 • Børns mediebrug ændrer sig i takt med deres alder og interesser, og det gør medierne også. Derfor bør snakken i familien om spil, sociale medier og internetfænomener osv. fortsætte op igennem barndom og ungdom.
 • Der findes forældreindstillinger med forskellige funktioner på fx mobil, tablet, spilkonsoller og computer. De kan bruges til at sætte rammer for barnets muligheder i forhold til fx køb og brug af spil eller blokere for adgang til hjemmesider. Tal med dit barn om det at du bruger forældreindstillinger.

Eksempler på aktiviteter med småbørn. Den konkrete aktivitet kan tilpasses det enkelte alderstrin, så den er passende.

 • Sammen med barnet kan du gå på jagt efter viden om fx edderkopper. Et spørgsmål kan være: Skal vi finde billeder af en edderkop magen til den, vi så ude i haven? Fortæl og vis, at du går på nettet og skriver ’edderkop’ i søgefeltet osv.
 • Måske vil barnet gerne fortælle bedsteforældrene om en tur på legepladsen, hvor I har taget billeder. Sammen kan I vælge fx tre billeder, der fortæller om turen og sende dem som besked. Se og tal om, hvad bedsteforældrene svarer. Måske sender de et billede tilbage fra deres dag.
 • I kan skiftes til at lege robotter, som den anden skal kode til at gøre ting, fx tage af bordet efter aftensmaden. Tal om, hvordan man får robotten til at gøre det. Drej til højre, gå to skridt, løft tallerken osv.
 • Dit barn fortæller måske om en app eller et spil fra børnehaven, som du ikke kender til. Lad barnet vise dig, hvad det er, og hvordan de bruger det. Prøv spillet sammen. Spørg gerne pædagogerne i børnehaven, hvis du ikke kan finde appen eller spillet selv.