Trivsel

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: iStock/Elene Bessonova

Sammen om det digitale

Det kan være svært at finde en balance i brugen af digitale medier i familien. Der er ikke klare regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Det vigtige er, at I tager stilling og laver aftaler om brug af digitale medier. Det er jer, der skal finde balancen i jeres familie. Hvornår er det fx godt at lave mediefrie tider, og hvornår kan man fx hygge sig med en film eller lave et videoopkald til bedsteforældrene?

Tips

 • Hold måltiderne mediefri for alle, så I kan tale sammen og have øjenkontakt.
 • Udpeg et sted, hvor I lægger mobilerne, så dit barn kan se, at der er tid med og uden mobiletelefoner.
 • Hold kontakten med venner og familie ved lige med videoopkald, når det er svært at ses fysisk.

Dit barns trivsel

Børn, unge og voksne har brug for søvn, mad, fysisk aktivitet, nærvær, omsorg, socialt samvær og variation i hverdagen. Det er ikke godt for nogen at sidde foran en skærm dagen lang.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad skærmen bruges til og hvordan den anvendes. Kvaliteten af tiden med digitale medier er derfor vigtig at tage i betragtning. Tiden med digitale medier kan også foregå i bevægelse i et fællesskab, hvor børn sammen skaber og leger i eller med alt det, digitale medier også kan.

Sundhedsplejersken har en vigtig funktion i at støtte og vejlede forældre i at sikre god trivsel for deres børn og med et blik for familiens ressourcer. I forældreguiden gives en række punkter til vurdering af barnets trivsel, som også kan indgå i samtalen mellem sundhedsplejersken og forældrene.

Vurdering af mit barns trivsel

 • Er mit barn generelt glad og tilfreds?
 • Får mit barn sovet, spist og bevæget sig nok?
 • Har mit barn gode sociale relationer?
 • Udvikler mit barn sig, som det skal, både kognitivt og socialt?

Søvn og bevægelse

Søvn er vigtig for børn og deres udvikling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man undgår brug af skærme lige op til sengetid. Skærmbrugen kan påvirke længden og kvaliteten af børns nattesøvn.

Tip til forældre

 • Småbørn deler i den første tid oftest soveværelse med de voksne. Hvis du bruger telefonen til vækkeur i soveværelset, så hav den på lydløs, uden vibrationer og vend skærmen nedad. Så forstyrrer lyde og lys ikke nattesøvnen.

Småbørn har brug for at være fysisk aktive i løbet af dagen. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad bevægelse betyder for yngre og ældre småbørn. Digitale medier kan nemt inddrages i børnenes aktive tid.

Tips til forældre

 • Samarbejd om fx at lave dansevideoer eller videoer med hop eller træklatring. Man kan både være aktiv foran og bag kameraet.
 • Ved hjælp af instruktionsvideoer på nettet kan I fx lave børneyoga sammen.
 • Gå på jagt i naturen og find noget som børnene fotograferer. Fx en myretue eller en blomst. I kan gense billederne og tale videre om det, når I kommer hjem.

Sociale kompetencer

Blik, tale, kropssprog og kropskontakt styrker barnet socialt og følelsesmæssigt. Digitale medier kan forstyrre kontakten, hvis forældres blik og opmærksomhed i længere tid er vendt mod en skærm frem for mod barnet. Det helt lille barn forstår ikke, hvad en smartphone bruges til og kan heller ikke spørge. Men barnet kan se, at forælderens blik er vendt mod skærmen og mangler kontakt, når forælderen fx er i gang med at tjekke nyheder og sociale medier eller få styr på større søskendes legeaftaler.

Medierådets undersøgelse 'Småbørns brug af digitale medier' viser, at forældre til 0-2-årige er mere opmærksomme på deres eget forbrug af digitale medier i barnets nærhed, end når barnet er ældre. Det kan fx skyldes, at forældre prioriterer fysisk og mentalt nærvær særligt højt, når barnet er 0-2 år. Fra barnet bliver 3 år, går forældrene lidt mindre op i eget mediebrug foran barnet. Det kan skyldes mange ting, bl.a. hverdagstravlhed og/eller bedre mulighed for dialog med barnet.

Sundhedsplejerskens samtale med forældrene kan fx omhandle situationer, hvor det især er vigtigt at være nærværende med øjen- og kropskontakt med barnet: bleskift, putteseance, amning, spisning og bringe og hente i dagtilbuddet, eller når barnet bliver ked af det.

Tip til forældre

 • Det kan være helt fint at lytte til en sang sammen og synge med, når du fx skifter ble eller bader dit barn, hvis det skaber ro og hygge imellem dig og dit barn.

Børn i flere aldre

Familien kan bestå af børn i flere aldre, og det kan være svært at tilgodese alles behov på samme tid – også når det gælder digitale medier. Der er stor forskel på, hvad der opleves hos en på 6 eller 10 år, når de spiller eller ser film, og hvad de hver især skal beskyttes mod.

Tips til forældre

 • Forhold dig til aldersvejledningerne på film, spil og sociale medier, når du vurderer om børnene kan være sammen om aktiviteten på tværs af deres aldre. Tilgodese den yngstes modenhed, når I vælger film og spil.
 • Hvis du ikke selv er med i aktiviteten, så sørg for at være i nærheden, så du kan hjælpe til og styre uden om indhold, som ikke er egnet for den yngste.
 • Indstil streamingtjenesten, så filmene ikke bare afspilles automatisk efter hinanden. Det gøres typisk i ’Indstillinger’ under ’Autoplay’, eller ved at indstille det i ens profil på tjenesten.
 • Sørg for at være tilgængelig, så du kan hjælpe, hvis der er behov for det. Placér så vidt muligt dit barn i nærheden af dig.
 • Spørg gerne til, hvad barnet oplever: Hvad sker der i filmen? Hvad skal du gøre i spillet? Vil du vise mig, hvordan du spiller? Sæt dig sammen med barnet og se med, mens pastaen koger.