Forældre som rollemodeller

Vejledning Mediebrug og trivsel Dagtilbud
Foto: Jørgen True

Egne vaner

Børn gør, hvad de ser deres forældre gøre. Det gælder også brug af medier. Hvem har ikke set en 2-årig gå rundt med en træklods ved øret og pludre i den, som var det en telefon.

Digitale medier er med til at løse mange opgaver i hverdagen. Med forskellige apps kan vi finde vej, holde styr på kalenderen og lave indkøbslister. Vi kan også få opkald, notifikationer fra sociale medier, en mail fra en kollega og ’breaking news’ på en nyhedsapp. I løbet af en dag er der mange anledninger til at tjekke og bruge telefonen. Samtidig skal børnene afleveres og hentes i dagtilbuddet, der skal laves mad og spises, hygges, skiftes ble, puttes, soves osv. og det kræver al sammen opmærksomhed og tilstedeværelse over for børnene.

Overvejelser til forældre

 • Hvor meget fylder din brug af digitale medier, når du er sammen med dit barn?
 • Hvordan reagerer dit barn på, at du bruger digitale medier i dets nærhed?
 • Er der noget ved dit digitale mediebrug i samvær med familien, som du vil gøre anderledes?

Tip til forældre

 • Udpeg et sted, hvor I lægger mobilerne, så barnet kan se, at der er tid med og uden mobiltelefoner.
 • Tag børnene med i det, du gør, når du bruger mobilen, computeren eller et andet medie i stedet for at børnene kun ser på. Det kan være at bestille billetter til færgen, sende et billede til bedstemor eller skrive en mail til en kollega. Sammen kan I udforske, hvad digitale medier kan bruges til.
 • Få inspiration til aktiviteter med digitale medier sammen med barnet i Aktivitetssamlingen.

Tag billeder, se på billeder og del måske

De er superskønne, de unger! De laver ballade, storgriner, græder, giver krammere til katten og skal lære at spise med ske og sidde på potte. En masse situationer er et snapshot værd og lige til at dele med familie og venner. Det er hurtigt og nemt at dele et billede i en besked og på et socialt medie, men ved man, hvem man deler billedet med, og er det OK at dele billedet?

Hvis et billede først er delt på sociale medier, kan det deles videre, og man mister kontrollen over det. Selvom man fjerner billedet, kan man ikke være sikker på, at andre ikke har nået at gemme eller dele det. Fra det første billede af barnet er delt på sociale medier, startes et digitalt spor for barnet.

I Medierådets undersøgelse 'Småbørns brug af digitale medier' ses to perspektiver på, hvorvidt man taler med sit barn, inden man eventuelt deler et billede af ham eller hende.

Det ene perspektiv er, at barnet er for lille til at forstå det, og derfor ikke tages med i snakken. Her vurderes billeddeling udelukkende som forældres ansvar.

Han er 4. Det kan han ikke forholde sig til.
- Far til 4-årig

Jeg er den voksne, men når hun bliver lidt ældre, så spørger jeg.
- Far til 4-årig

Fordi hun er 4, og det er ikke noget hun kan tage stilling til, desuden er min profil lukket, så det kun er folk, jeg har accepteret, der kan se det.
- Mor til 4-årig

Det andet perspektiv er, at barnet skal inddrages i beslutningen af respekt for barnets mening, da det er et billede af barnet, som deles. Det handler også om at vise forbilledlig adfærd.

Det handler også om at vise forbilledlig adfærd. Jeg inddrager mit barn, og han får lov til at vælge, om han vil være med.
- Far til 3-årig

Han får altid lov til at vælge, om jeg lægger noget op, og det gør jeg desuden ganske sjældent. Han er ikke min reklamesøjle, så han har altid ret til at sige fra.
- Far til 6-årig

Fordi de har fået at vide, at man ikke bare må tage billeder af folk, og slet ikke dele billeder med andre uden samtykke.
- Mor til 5-årig

Som rollemodel for sit barn viser man, hvad der er i orden og ikke i orden at dele. En 3-årig kan godt sige, om det er et sjovt og godt billede eller om barnet er ked af billedet.

Hvis det tidligt bliver naturligt at tale om billeddeling, så hjælper forældre barnet til at kunne sætte grænser for billeddeling senere i livet. Dialogen er vigtig, men det er forældrene, der bærer ansvaret og beskyttelsen af barnet.

Forældres overvejelser

 • Tag billeder og kig på dem sammen med barnet, og tal om det at dele billeder med andre.
 • Om barnet om 10 år vil synes om, at der ligger et babybillede af barnet online.
 • Spørg gerne barnet, inden du deler et billede af barnet. Det lille barn har ret til at sige nej til at få sit billede delt.
 • Hvis du er i tvivl, så lad være med at dele.
 • Om du skal have en lukket profil, så alle ikke kan se, kommentere eller dele det, man lægger ud.
 • Om familie og venner må dele billeder af barnet. Inddrag fx bedsteforældrene i overvejelserne om deling af billeder med børnebørnene.
 • Overvejelserne om deling af billeder af barnet kan være gode at gøre sig inden barnets fødsel.

Tabuer og dilemmaer

Mange forældre giver udtryk for, at det kan være svært at tale om børns mediebrug. Det kan være i forhold til venner og familie eller andre forældre i dagtilbud og skole. Der er mange forskellige holdninger til, hvad der er godt og skidt i forhold til børns brug af digitale medier. Alle vil gerne skabe trygge og sunde rammer for deres børn og lykkes som forældre. Derfor er det også vigtigt, at man taler om, spørger nysgerrigt og inspirerer hinanden til at skabe gode og trygge rammer for familielivet med digitale medier.

Samtalen med forældre om tabuer og dilemmaer i forhold til digitalt mediebrug kan foregå i forbindelse med babycafe eller lignende, hvor flere forældre er samlet.

Overvej sammen med forældrene

 • Synes I, at det er svært at tale om børns mediebrug? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad kan gøre det lettere at tale om børns mediebrug for jer?
 • Hvordan kan I inspirere andre eller selv få inspiration til at skabe gode og trygge rammer for familielivet med digitale medier?

Tip til forældre

 • Daginstitutionen kan også være et godt rum for dialog mellem forældre om børns brug af digitale medier. Sammen med institutionen kan I være nysgerrige på småbørns digitale dannelse og brug af digitale medier.
 • Grib også muligheden for at skabe dialogen ved andre anledninger, hvor du er sammen med venner og familie.

Konflikter mellem de voksne

Konflikter er en helt naturlig del af familielivet. Måske er forældre uenige om, hvor meget digitale medier må fylde i deres familie, og hvordan de bruges. Måske oplever en familie med sammenbragte børn forskellige regler hos hver forælder. Og måske er forældrene uenige med bedsteforældrene om børnenes mediebrug eller om deling af billeder af børnebørnene. Der er ikke klare regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Det kræver, at forældrene selv tager stilling.

I samtale med forældre kan sundhedsplejersken pege på mulige overvejelser for at skabe gode rammer om familielivet med digitale medier.

Overvejelserne kan gøres, inden barnets fødsel. Her kan det især handle om forældrenes beslutning om egen og andres deling af billeder af barnet på digitale platforme. Opfordr forældrene til at inddrage bedsteforældrene i deres overvejelser og beslutninger.

Overvejelser til forældre

 • Hvornår og hvad bruger vi digitale medier til?
 • Hvilke spil og tegnefilm må barnet opleve? Hvordan tager vi stilling til nye medier/indhold?
 • Hvornår har vi mediefrie tider for børn og voksne?
 • Hvordan er vi sammen med barnet og evt. søskende om at bruge medier?
 • Hvordan har vi det med at tage billeder og dele dem i familien og med venner?

Tip til forældre

 • Husk, at digitale medier ændrer sig og nye kommer til, og børnenes mediebrug ændrer sig med deres alder og interesser. Der skal ikke bare én men flere snakke om digitale medier til hen over årene.